Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

 1. Image 01
 2. Image 02
 3. Image 03
 4. Image 04
 5. Image 05
 6. Image 06
do strony startowej

Historia TPŁ


Legionów 22

Łódź ul.Legionów 22 - "W oczekiwaniu na ratunek" - paw_mak ©


Ci którzy odeszli


 • Helena Ambroziak

  Była długoletnią nauczycielką w Technikum Chemicznym w Łodzi, zasłużonym pedagogiem i przyjacielem młodzieży. Była działaczką społeczną, aktywnie działała w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi.


 • Edward Andrzejczak ur.1896r.-zm.1967r.

  Był wybitnym działaczem społecznym, przewodniczącym PKPS Miasta Łodzi, działaczem sportowym. W latach 1959-1967 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej TPŁ.


 • Maria Biesiada ur.1880r.-zm.1979r.

  Z zawodu była urzędniczką pocztową. Była działaczką społeczną. Od powstwania Towarzystwa Przyjaciół Łodzi przez wiele lat była przewodniczącą Koła TPŁ przy Łódzkim Domu Kultury.


 • Henryk Borzykowski ur.1900r.-zm.1971r.

  Był gorącym miłośnikiem i propagatorem kultury muzycznej w Łodzi. Działacz społeczny. Był przewodniczącym Klubu Miłośnikółw Filharmonii TPŁ.


 • Marek Budziarek ur.1951 r. - 2006 r.

  ...doktor teologii w zakresie historii Kościoła, teolog, historyk Kościoła, absolwent KUL, starszy kustosz i kierownik działu historii i kultury Muzeum Historii Miasta Łodzi... Wikipedia


 • Janina Gemel `ur.1917r. - zm.1979

  Była nauczycielką. Była wszechstronną działaczną społeczną, czego dowodem jest wiele wyróżnień i odznaczeń, które otrzymała. Od powstania TPŁ była przewodniczącą sekcji szkolnej.


 • Stefan Hrabec ur.1912r. - zm.1972r.

  Filolog onomasta, profesor zwyczajny, polski językoznawca, profesor i rektor Uniwersytetu Łódzkiego...Wikipedia Był członkiem Zarządu TPŁ.


 • Maria Jeżewska ur.1932r. - 1984r.

  Była sekretarzem Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi, Dyrektorem Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Łodzi. Była działaczką społeczną, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.


 • Marian Kaczmarek ur.1913r. - zm.1980r

  Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Finansowego Rady Narodowej Miasta Łodzi. Był działaczem społecznym, członkiem Zarządu TPŁ. W latach 1959-197 był księgowym Towarzystwa.


 • Zdzisław Konicki ur.1925r. - zm.1999r.

  Polski archiwista i konserwator zbiorów archiwalnych Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi, współzałożyciel i wieloletni zasłużony działacz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi...Wikipedia


 • Apolinary Kulesza

  potrzebna notka biograficzna


 • Kurman Zdzisław

  potrzebna notka biograficzna


 • Zofia Leśniewska ur.xxxx - zm.1984r.

  Była działaczką społeczną. W latach 1963-1977 była pracownicą Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.


 • Wanda Lipiec ur.1900r. - zm.1975r.

  Była teatrologiem, historykiem teatru, zasłużonym badaczem dziejów teatru łódzkiego. Napisała wiele prac poświęconych teatralnej Łodzi, m.in. "Zelwerowicz i scena łódzka". Była działaczką społeczną, aktywnie działała w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi.


 • Stanisław Łukawski ur.1912r. - zm.2003r.

  Nestor łódzkich przewodników, członek Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Wielokrotny inicjator i organizator uroczystości na łódzkim Starym Cmentarzu, związanych z historycznymi wydarzeniami...Wikipedia


 • Gryzelda Missalowa ur.1901r. - zm.1978r.

  Polski historyk...Wikipedia Historyk dziejów gospodarczo-społecznych XIX w., wybitny znawca przemysłu łódzkiego i łódzkiej klasy robotniczej. Była działaczką społeczną, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.


 • Stanisław Mojkowski ur.1911r. - 1975r.

  Był naczelnym redaktorem "Głosu Robotniczego", działaczem sportowym i społecznym. Od 1959 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.


 • Maria Nalepińska ur.1901r. - zm.1973r.

  Była zasłużonym pedagogiem, autorką wielu publikacji z zakresu nauki języka polskiego. Była działaczką społeczną, aktywnie działała w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi... Wikipedia


 • Halina Nicpan ur.1926r. - zm.2014r.

  Wieloletnia działaczka Towarzystwa Przyjaciół Łodzi (od 1975), członek Zarządu i przewodnicząca Sekcji Teatralnej TPŁ. Laureatka Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” w 1995r....Wikipedia


 • Sabina Nowicka ur.1914r. - zm.2006r.

  Prawnik, dyrektor teatrów dramatycznych...Wikipedia Długoletnia działaczka i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi... Medal "PRO PUBLICO BONO" im. Sabiny Nowickiej


 • Wiesław Nowicki ur.1946r. - zm.2012r.

  Polski aktor teatralny i filmowy, publicysta, dziennikarz, reżyser teatralny, działacz kulturalny i propagator muzyki klasycznej...Wikipedia


 • Wacław Ogłaza ur.1910r. - zm.1980r.

  Był długoletnim kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego Rady Narodowej Miasta Łodzi i radca prawny Urzędu Miasta Łodzi. Był wszechstronnym działaczem społecznym, wieloletnim wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.


 • Henryk Rudnicki ur.1905r. - zm.1980r.

  Dziennikarz, legenda łódzkiego dziennikarstwa, ... Publikował pod pseudonimami Hendryk, Henryk i M. Jastrzębiec...Wikipedia Był jednym z inicjatorów i założycieli Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Był członkiem Zarządu TPŁ. W latach 1959-1972 pełnił funkcję skarbnika.


 • Zofia Strzałkowska ur.xxxx - zm.2006r.

  Zasłużony działacz kultury, pedagog. Przez 30 lat pracowała w instytucjach upowszechniania kultury. Wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Przez wiele lat była kierownikiem biura TPŁ. W 2005 roku otrzymała odznakę "Zasłużony dla Miasta Łodzi".


 • Teodor Sujczyński ur.1900r. - zm.1983r.

  Był zasłużonym nauczycielem szkół specjalnych. Był działaczem społecznym. Założył Oddział Poleski TPŁ.


 • Henryk Szubert

  potrzebna notka biograficzna


 • Wiesław Szymajda

  potrzebna notka biograficzna


 • Stanisław Talach ur.1913r. - zm.1981r.

  Był kierownikiem Opieki Społecznej w Wydziale Zdrowia Rady Narodowej. oddany ludziom niepełnosparawnym i starszym, wrażliwy na niedolę ludzką. Był działaczem społecznym, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi i Kolegium Obywatelskiego przy TPŁ.Pałac Alfreda Biedermana

Łódź ul. Franciszkańska 1/3, Pałac Alfreda Biedermanna
widok od strony ul. Smugowej - paw_mak ©


Znani w naszym gronie


 • Jan Augustyniak ur.1894 r. - zm.1971 r.

  Bibliotekarz i bibliofil, działacz społeczny. Należał do najbardziej popularnych i zasłużonych ludzi naszego miasta. Ukończył studia w Wyższej Szkole Nauk Społeczno - Ekonomicznych w Łodzi oraz w Wolnej Wszechnicy Polskiej.

  Był jednym z organizatorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi
  i kierował nią od 1917 roku do października 1963 roku. W 1919 roku stworzył pierwsze koło terenowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Opracował także koncepcję "wzorowej sieci bibliotek opartych na postawie umiastowienia", w skład której miały wchodzić: wypożyczalnie dla dzieci, wypożyczalnie dla dorosłych i biblioteka publiczna w charakterze centralnej książnicy naukowej. Do 1939 roku sieć łódzkich placówek objęła 10 bibliotek. W 1922 roku utworzył pierwsze w Polsce biblioteki publiczne dla dzieci.

  Był współzałożycielem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
  W latach 1920 - 23 Kierował Uniwersytetem Ludowym na Bałutach, był asystentem przy katedrze bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1956 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Był członkiem Rady Kultury i Sztuki oraz Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Był autorem wielu prac popularyzatorskich o tematyce bibliotekarskiej, a jego dorobek publicystyczny obejmuje ponad 100 pozycji.

  W latach 1959-1971 był członkiem Zarządu TPŁ.


 • Bolesław Busiakiewicz ur.1890 r. - zm.1971 r.

  znany dziennikarz i radiowiec, wieloletni pracownik Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia. Popularnie nazywany był "Bolbusiem". Pochodził ze starej rodziny pedagogów, osiadłej od wielu lat w Tuszynie pod Łodzią...

  ...Pracował również społecznie. Kontynuował bardzo rozległą akcję odczytową, współpracował z Poradnikiem Muzycznym, przewodniczył przez kilka lat Stowarzyszeniu Przyjaciół Opery i był aktywnym członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Za wieloletnią pracę i działalność społeczną został odznaczony m.in. Orderem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodą miasta Łodzi (1961) i dwukrotnie nagrodą Radia i Telewizji... Wikipedia


 • Tadeusz Chróścielewski ur.1920 r. - zm.2005 r.

  – polski pisarz i tłumacz. Ojciec poetki Doroty Chróścielewskiej i prawnika – prof. dr. Wojciecha Chróścielewskiego, mąż Honoraty Chróścielewskiej. Wikipedia


 • Kazimierz Dejmek ur.1924 r. - zm.2002 r.

  – polski reżyser i aktor teatralny, minister kultury i sztuki, poseł na Sejm II kadencji. Wikipedia


 • Jan Dylik ur.1905 r. - 1973 r.

  – polski geograf i geomorfolog. Wikipedia


 • Mieczysław Jagoszewski `ur.1897 r. - zm.1987 r.

  – polski dziennikarz, pisarz, eseista, poeta. Pisał pod pseudonimami Andrzej Żański, Aleksy Orłów, dr Sylwester Podolski, Jago, Jagosz (tego używał najczęściej). Wikipedia


 • Roman Kaczmarek ur.1912 r. - zm.1985 r.

  – archiwista, historyk, badacz i popularyzator przeszłości regionu łódzkiego, działacz polityczny i społeczny, nauczyciel, poseł na Sejm PRL IV i V kadencji. Wikipedia


 • Kondratiukowa Krystyna

  ...potrzebna krótka notka biograficzna


 • Józef Niewiadomskiur.1933 r.

  Działał w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi. W latach 1988-1990 był jego przezesem. W 1990 roku zrzekł się funkcji przed upływem kadencji. Wikipedia


 • Sabina Nowicka ur.1914 r. - zm.2006 r.

  – dyrektor teatrów łódzkich, organizatorka życia teatralnego. Z wykształcenia prawniczka. Współtwórczyni i pierwsza dyrektor Opery Łódzkiej (1954-1961), współtwórczyni Teatru Ziemi Łódzkiej (1953), długoletnia wicedyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi (1947-1968, 1984-2002), wicedyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1980-1984), inicjatorka i budowniczy Sceny Kameralnej im. Leona Schillera w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi (1994), współtwórczyni (wspólnie z Feliksem Parnellem) łódzkiego szkolnictwa baletowego (1958-1961). Długoletnia działaczka i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.Wikipedia


 • Józef Pilarski ur.1893 r. - zm.1972 r.

  – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor teatru. Był również działaczem społecznym. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Wikipedia


 • Ryszard Rosin ur.1919 r. - zm.2002 r.

  – polski historyk, mediewista, znawca nauk pomocniczych historii. Wikipedia


 • Stefania Skwarczyńska ur.1902 r. - zm.1988 r.

  - z domu Strzelbicka, ps. „Maria” i „Jarema” – polska teoretyk i historyk literatury, teatrolog, profesor zwyczajny, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Wikipedia


 • Jerzy Urbankiewicz ur.1915 r. - zm.2004 r.

  – polski pisarz, dziennikarz, żołnierz Września 1939 i Armii Krajowej. Z wykształcenia prawnik. Wikipedia


 • Mieczysław Woźniakowski ur.1909 r. - zm.1995 r.

  – polski nauczyciel, pedagog, organizator oświaty i wychowania w Łodzi, kurator oświaty w Łodzi, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Łodzianin, który całe swoje życie zawodowe spędził w rodzinnym mieście. Wikipedia


 • Feliks Żukowski ur.1904 r. - zm.1976 r.

  – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, obrońca Polski z września 1939, żołnierz Armii Krajowej, więzień obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Był również działaczem społecznym, aktywnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi, zwłaszcza w Klubie Miłośników Teatru. Brał udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Klub Miłośników Teatru przyczyniając się do spopularyzowania kultury teatralnej w Łodzi. Wikipediaherb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: