Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Jan Siciński


Biolog, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie od czasu przejścia na emeryturę zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin.

Jan Siciński

Napisał wiele publikacji naukowych i artykułów prasowych na temat szaty roślinnej, ochrony przyrody oraz kształtowania środowiska miasta Łodzi.

Aktywnie uczestniczył we wszystkich edycjach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, przybliżając mieszkańcom naszego miasta naturalne wartości jakimi są łódzkie parki i rezerwaty przyrody.

Współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody, Wojewódzkim Ośrodkiem Nauczycieli w Łodzi, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i Towarzystwem Przyjaciół Łodzi.

Był przewodniczącym Klubu Miłośników Przyrody przy TPŁ. W 2008 roku otrzymał odznakę "Zasłużony dla Miasta Łodzi".
WIĘCEJ W WIKIPEDII


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: