Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej

Pisano o TPŁ w internecie - 2008 r.


27.03.008 r.

Święto teatru

Aktorzy, dyrektorzy scen, władze samorządowe z prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim i przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Kacprzakiem, a także wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, radni, przedstawiciele szkoły filmowej oraz miłośnicy teatru złożyli dziś kwiaty przed pomnikiem Leona Schillera. Było to kolejne spotkanie w tym miejscu, a okazją 47. Międzynarodowy Dzień Teatru. - Składam hołd nie tylko Schillerowi, ale wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że Łódź jest znaczącym ośrodkiem kultury w Polsce i świecie. Dokonania ludzi teatru znane są np. w Brukseli i Londynie, a dziś kłaniam się nisko twórcom i życzę wszelkiej pomyślności w rozwoju oraz budowaniu dobrego wizerunku miasta mówił prezydent.

Dzisiaj w teatrach całego świata czytane jest orędzie. W tym roku napisał je kanadyjski reżyser, scenograf i dramatopisarz Robert Lepage.
"Teatr - jak ogień: olśniewa i oświeca". ( ) Artysta, aby przedstawić świat w całej złożoności, musi zaproponować nowe formy i idee oraz zaufać inteligencji publiczności, która potrafi dostrzec człowieka w nieustającej grze światła i cienia. Prawdą jest, że igranie z ogniem to wielkie ryzyko, ale także wielka szansa. Można się sparzyć, ale można doznać oświecenia i olśnienia."

Międzynarodowy Dzień Teatru jest obchodzony od 1961 roku. Upamiętnia otwarcia Teatru Narodów w Paryżu 27 marca 1957 roku. Był to pierwszy festiwal teatralny, na którym spotkały się zespoły z całej Europy, w tym także z krajów komunistycznych. Teatry na tę okazję przygotowują specjalne premiery. Tak jest także w Łodzi. Dziś o godz. 19 w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka odbędzie się premiera "Don Juana", 28 marca w Teatrze Pinokio premiera "Konika Garbuska", a 29 marca Teatr Arlekin przygotował premierę "Tajemnicy wesołego miasteczka".

Jutro (28 marca) w Teatrze Pinokio zasłużeni ludzie sceny otrzymają nagrody prezydenta miasta Łodzi. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, inicjator uroczystości przed pomnikiem Schillera, wręczy medale Pro publico bono im. Sabiny Nowickiej. Leon Schiller (1887 1954) w okresie międzywojennym reżyserował m.in. w Teatrze Miejskim w Łodzi. Był także dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza w latach 1946 1949. W ciągu trzech sezonów przygotował dziesięć inscenizacji. Wśród nich klasykę: "Krakowiaków i górali" W. Bogusławskiego, "Burzę" W. Szekspira i "Kram z piosenkami".

(ZoK)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl

Teatr jak ogień: olśniewa i oświeca

U stóp pomnika Leona Schillera w Łodzi odbyły się obchody 47. Międzynarodowego Dnia Teatru, przebiegającego w tym roku pod hasłem „Teatr jak ogień: olśniewa i oświeca". Wspólnie z ludźmi sceny świętowała wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Obecny był też prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, przedstawiciele łódzkiej Rady Miejskiej - z jej przewodniczącym Tomaszem Kacprzakiem, a także Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Przybyli artyści ze wszystkich łódzkich teatrów.

Wojewoda Jolanta Chełmińska podkreśliła, że hołd należy się tym wszystkim, dzięki którym teatr trwa. - Życzę im pogody ducha i sił oraz tego, żeby stale byli tacy wrażliwi – powiedziała Pani wojewoda. Zwracając się do miłośników teatru i recenzentów, dodała: - Ludzie kultury w swojej pracy potrzebują wsparcia, ale także budującej krytyki.

Aktor Bogumił Antczak odczytał tradycyjne orędzie na Dzień Teatru, które co roku przygotowywane jest, przez innego wybitnego twórcę. Tegoroczne orędzie wyszło spod pióra Roberta Lepage - kanadyjskiego twórcy teatralnego o światowej renomie., Napisał on między innymi: „Artysta, aby przedstawić świat w całej złożoności, musi zaproponować nowe formy i idee oraz zaufać inteligencji publiczności, która potrafi dostrzec człowieka w nieustającej grze światła i cienia. Prawdą jest, że igranie z ogniem to wielkie ryzyko, ale także wielka szansa. Można się sparzyć, ale można doznać oświecenia i olśnienia”.

Łódzkich twórców teatralnych wszystkich pokoleń uczestnicy uroczystości uczcili składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem Leona Schillera.

Międzynarodowy Dzień Teatru został ogłoszono w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). Ustanowiono go dla upamiętnienia przełomowego wydarzenia z 27 marca 1957, kiedy to w Paryżu - na pierwszym festiwalu- Teatru Narodów- spotkały się teatry z obu stron „żelaznej kurtyny”.

Twórca tegorocznego orędzia na Dzień Teatru Rober Lepage jest kanadyjskim reżyserem teatralnym i filmowym, aktorem, scenografem i dramatopisarzem, twórcą międzynarodowej grupy artystycznej „Ex Machina”, którą warszawska publiczność mogła obejrzeć w spektaklu „The Dragon’s Trilogy” podczas Festiwalu Festiwali Teatralnych „Spotkania” w 2004 roku.

Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru Miedzynarodowy Dzień Teatru

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.lodz.uw.gov.pl


12.04.008 r.

Spacer wzdłuż Jasienia

W sobotę, 12 kwietnia odbył się zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Łódzką Spółkę Infrastrukturalną spacer wzdłuż Jasienia. Z przewodnikiem Ryszardem Bonisławskim, łodzianie spacerowali od Białej Fabryki wzdłuż rzeki do jej ujścia, do Neru.

fot. A. Nolbert fot. A. Nolbert fot. A. Nolbert

w żródle nie można już odszukać oryginału :( lodz.naszemiasto.pl


06.06.2008 r.

Dolina Olechówki - kolejny etap wędrówki

Niewiele osób wie, że przez nasze miasto przepływa 18 większych lub mniejszych rzek. W centrum miasta najczęściej płyną ukryte w podziemnych kanałach. Do tej pory wszyscy chętni mogli podziwiać uroki doliny Jasienia i Neru. Tym razem znawca dziejów Łodzi, Ryszard Bonisławski poprowadzi wycieczkę doliną Olechówki.

- W trakcie spaceru będzie można poznać uroki Olechówki, formy jej zagospodarowania oraz zobaczyć, jakie są efekty oczyszczania ścieków - zapewnił wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski.

Spacer rozpocznie się jutro (7 czerwca) o godz. 10 przy ul. Rzgowskiej 247, przy dworku na Chojnach. Wycieczkę organizuje Łódzka Spółka Infrastrukturalna i Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. To ostatni spacer przed wakacjami. Jak zapowiadają organizatorzy, następna wędrówka odbędzie się doliną Bzury, a potem Łagiewniczanki. Obszar źródłowy Olechówki znajdował się w lasach wiślickich na południu od Olechowa - stąd nazwa. Współcześnie rzeka rozpoczyna się na południu Olechowa. Stały przepływ rzeki występuje dopiero od stacji PKP Łódź - Olechów. Rzeka biegnie przepływając przez Stare Chojny, ulicę Rzgowską obok Centrum Zdrowia Matki Polki, ulicę Pabianicką do rzeki Jasień, tworząc po drodze liczne stawy na Kowalszczyźnie, Olechowie, w Parku na Młynku oraz Stawy Jana. W 1997 r. Olechówka wylała, zalewając pobliskie uliczki.

(J.Cz.)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl


13.06.2008 r.

Finał konkursu "Magicze miejsca województwa łódzkiego"

Zakończyła się I edycja konkursu wiedzy o regionie "Magiczne miejsca województwa łódzkiego". 6 czerwca 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 70 im. St. Wyspiańskiego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród finalistom konkursu oraz ich opiekunom. Było kolorowo, tanecznie a chwilami nawet wzruszająco. Tym wszystkim, którzy o konkursie nie słyszeli oraz tym, którzy znają go "od podszewki" przypominamy najważniejsze fakty.

"Magiczne miejsca województwa łódzkiego" to konkurs, którego celem jest przybliżenie uczniom z Łodzi i województwa wiedzy o naszym regionie. Pomysł konkursu zrodził się u Zdzisława Kurmana byłego wieloletniego przewodniczącego sekcji szkolnej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

Inspiracją do zorganizowania tego przedsięwzięcia było zapoznanie się z lekturą Bohdana Olszewskiego. Były to książki z serii wędrówki po ziemi łódzkiej. Organizatorami I edycji konkursu wiedzy o regionie "Magiczne miejsca województwa łódzkiego" byli: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego i Łódzki Kurator Oświaty. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie z klas V i VI szkół podstawowych i z klas I i II gimnazjów. Regulaminy trafiły do placówek oświatowych znajdujących się w 4 powiatach: pabianickim, zgierskim, brzezińskim, wschodniołódzkim i do łódzkich szkół.

Aby uczestnikom przybliżyć rozległą wiedzę o regionie zorganizowano prelekcje. W pierwszym etapie konkursu odbyło się 11 prelekcji w wymiarze 36 godzin. Obejmowały one tematy związane z zabytkami, ważnymi ośrodkami kultury i oddziaływaniem ich na historię Polski. Przedstawiały związki z Polską zasłużonych ludzi z województwa łódzkiego. Zapoznawały z obszarami chronionymi pod względem przyrody i atrakcjami turystycznymi województwa. Wiodącym tematem był folklor ziemi łódzkiej. Dla uczestników zostały zorganizowane pokazy strojów ludowych, warsztaty w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Odbyły się 3 wycieczki do Łowicza i okolic ze zwiedzaniem muzeów i zabytków. Dla uczniów z regionu zorganizowano wycieczkę po Łodzi.

Na konkurs wpłynęły zgłoszenia z 46 szkół z Łodzi i regionu. Region był reprezentowany przez 8 szkół podstawowych i 5 gimnazjów. Były to szkoły z Pabianic, Poddębic, Ksawerowa, Kwiatkowic, Koluszek, Tuszyna, Justynowa, Gałkówka, Aleksandrowa Łódzkiego, Kalinowej, Konstantynowa Łódzkiego. W prelekcjach uczestniczyło 130 uczestników. Do półfinału w formie testu przystąpiło 107 uczniów z 37 szkół z Łodzi i województwa. Do finału zakwalifikowało się 19 uczniów z 11 szkół podstawowych oraz 12 uczniów z 9 gimnazjów. Trzy szkoły wprowadziły do finału po 3 uczniów. Są to: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi i Gimnazjum Nr 43 w Łodzi. Region w finale był reprezentowany przez 2 Szkoły Podstawowe z Konstantynowa Łódzkiego, Szkołę Podstawową i Gimnazjum z Pabianic oraz szkoły z Poddębic, Koluszek, Kwiatkowic, Wodzinia Prywatnego, Kalinowej.

Prelekcje, półfinał i finał odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi przy dużym zaangażowaniu organizacyjnym pani mgr Bogumiły Cichacz dyrektora szkoły i pana mgr Jana Łukawskiego nauczyciela tej szkoły.

Dnia 6 czerwca 2008 r. nastąpiło uroczyste zakończenie trwającej 9 miesięcy I edycji konkursu wiedzy o regionie "Magiczne miejsca województwa łódzkiego". Każdy z finalistów i laureatów oraz zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy znaczek z logo konkursu autorstwa artysty plastyka Wawrzyńca Strzemiecznego, który również zaprojektował informacyjny plakat konkursu. Honorowym gościem uroczystości była pani Wiesława Zewald Łódzki Kurator Oświaty.

A oto nagrodzeni w kategorii szkół podstawowych:

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody otrzymali:

Uroczystość uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca "Kuniconka" działający przy Szkole Podstawowej w Kunicach. Młodzi artyści wykonali piosenki i tańce z regionu opoczyńskiego.

Organizację konkursu i nagrody sfinansowali: Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz wydawnictwa: "Literatura" i "Piątek Trzynastego". Opiekunowie - nauczyciele zostali uhonorowani pięknymi albumami i dyplomami ufundowanymi przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Dodatkową nagrodą dla wszystkich finalistów i laureatów była wycieczka autokarowa do Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, która odbyła się 13.06.2008. Patroni medialni to: Gazeta Lokalna i Telewizja TOYA.

Należy podkreślić hojność sponsorów konkursu. Są nimi: PKO Bank Polski S.A., Zrzeszenie Kupców Polskich, Firma TERWO, Telewizja TOYA.
Pomysłodawca i organizatorzy mają nadzieję, że konkurs spełnił swoje zadanie. Rozszerzył wiedzę o regionie i zachęcił do wędrówek po pięknej ziemi łódzkiej.

Tekst: Zdzisław Kurman - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Zdjęcia: Jan Łukawski - Szkoła Podstawowa nr 70. w Łodzi.

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.rotwl.pl


13.06.2008 r.

Piątek 13. najlepszy dzień na "magiczną" wycieczkę

Nie ma co wierzyć w przesądy ten dzień może być jak najbardziej szczęśliwy. Laureaci konkursu "Magiczne miejsca województwa łódzkiego" wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę w rejon Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Pogoda dopisała humory również a to sukces każdej wycieczki.

Było spotkanie oko w oko z żubrem, co prawda nie prawdziwym, lecz żeliwnym, przechadzka po tajemniczym bunkrze rodem z II wojny światowej oraz zwiedzanie zabytkowego młyna i wojennych trofeów Pilicy. To tak naprawdę tylko wycinek wycieczki gdyż podczas ponad 8 godzin zwiedzania laureaci konkursu, pod opieka profesjonalnego przewodnika Pana Bogumiła Zawadzkiego, odwiedzili: Piotrków Trybunalski, Spałę, Konewkę, Inowłódz i Tomaszów Mazowiecki.

Wycieczka była zwieńczeniem trwającego ponad 9 miesięcy konkursu krajoznawczego "Magiczne miejsca województwa łódzkiego" organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Regionalną Organizację Turystyczna Województwa Łódzkiego, oraz Szkołę Podstawową nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat naszego województwa.

Tekst: Emilia Cienkowska ROTWŁ.

Zdjęcia: Jan Łukawski - Szkoła Podstawowa nr 70. w Łodzi

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.rotwl.pl


18.06.2008 r.

W kolorach muzyki

Dziewiętnaście koncertów przez całe lato zagrają muzycy łódzkiej filharmonii w ramach 9. Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski". Muzyka klasyczna zabrzmi w siedemnastu miejscowościach regionu łódzkiego. Osiem z nich po raz pierwszy będzie gościć artystów z Łodzi. Muzycznym szlakiem zapewne znów podąży wielu melomanów z naszego miasta.

- Festiwal tworzy kilkoro zapaleńców, którzy na co dzień pracują przy organizacji koncertów sezonowych w filharmonii. W ramach "Kolorów Polski" podzielą się swoimi muzycznymi fascynacjami. Tegoroczną edycją przygotowujemy się już do przyszłorocznego jubileuszu. Z tą myślą poszerzamy zasięg terytorialny imprezy - twierdzi dyrektor festiwalu Tomasz Bęben. Festiwal rozpocznie koncert "Muzyka starego Gdańska". Odbędzie się on 27 czerwca w łódzkiej filharmonii. Ciekawie zapowiadają się występy w dawnym zakładzie karnym w Łęczycy, arboretum w Rogowie, gdzie łódzcy filharmonicy zagrają na instrumentach - zabawkach oraz w opactwie cystersów w Sulejowie w trakcie, których będzie można nauczyć się staropolskich tańców.

Ponadto koncerty odbędą się m.in. w archikolegiacie tumskiej, klasztorze księży salezjanów w Lutomiersku, bazylice Matki Boskiej Świętorodzinnej w Poświętnem oraz w muzeum - zamku w Pabianicach. Wędrowne muzykowanie zakończy się 7 września w Łodzi. Organizatorzy, oprócz koncertów, przewidują inne atrakcje. Przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi zorganizowane zostaną jednodniowe wycieczki do miejscowości, w których odbywać się będą kolejne etapy festiwalu. Nie zabraknie również wspólnego biesiadowania i zwiedzania okolicznych zabytków.

Jak zapewnił dyrektor łódzkiej filharmonii Andrzej Sułek, również sezon 2008/2009 będzie niezwykle atrakcyjny. Planowana jest jesienna edycja "Kolorów Polski", zaś przez cały rok gościć będą w Łodzi znakomici artyści z całego świata. Nowością będzie cykl "Contem.Ucha" adresowany do młodych miłośników muzyki klasycznej. Bilety na koncerty inauguracyjny i finałowy "Kolorów Polski" można kupić w filharmonii w cenie 10 złotych. Na pozostałe koncerty wstęp wolny.

(tww)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl


25.06.2008 r.

9 edycja Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "KOLORY POLSKI"

W najbliższy piątek (27 czerwca) rusza 9 edycja Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "KOLORY POLSKI" najważniejsza impreza kulturalna tegorocznych wakacji. W ramach festiwalu przygotowano aż 19 koncertów. Artyści zagrają w 15 różnych miejscowościach naszego województwa. Na uczestników koncertów czeka wiele muzycznych wrażeń i dodatkowych atrakcji.

- "Kolory Polski" - ta nazwa zobowiązuje. Festiwal mieni się tyloma odcieniami, ile kolorów namalowanych jest na naszym "wędrownym" plakacie. Dla Państwa ubarwiamy lato już po raz dziewiąty. Znów zapraszamy mieszkańców centralnej Polski do weekendowych wypadów za miasto, znów pobudzamy wyobraźnię słuchaczy zróżnicowanym repertuarem - zachęca dyrektor Festiwalu Tomasz Bęben.

Takiego zaproszenia nie można odrzucić. Razem z Festiwalem odwiedzą Państwo następujące miejscowości: Bedoń, Inowłódz, Lutomiersk, Łask, Łęczycę, Łowicz, Łódź, Nieborów, Pabianice, Poddębice, Poświętne, Rogów, Sieradz, Sulejów, Tum.

- Po ubiegłorocznym sukcesie, którego owocem był m.in. Certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego 2007 roku, przyznany przez Polską Organizację Turystyczną, otrzymaliśmy zaproszenia z wielu ciekawych, nieznanych jeszcze zakątków województwa. By nie stracić tego zainteresowania, postanowiliśmy zorganizować po raz pierwszy jesienną edycję "Kolorów Polski". I to właśnie jesienią - oby jak najbardziej złotą i pogodną - festiwal odwiedzi kameralne dworki, zamki i kościółki, w których w poprzednich edycjach gościł latem. Do naszej trasy dopiszemy też kolejne zabytki - dodaje Tomasz Bęben.

W tym roku zgodnie z zapowiedzią dyrektora Festiwalu kilka nowości. Do stałych miejsc, koncertowania dołączyły nowe równie interesujące a wśród nich:

Dodatkowo poza koncertami będzie można wziąć udział w warsztatach tanecznych, biesiadzie staropolskiej, zwiedzić Arboretum w Rogowie, czy przejechać się zabytkową kolejką wąskotorową.

Poniżej przedstawiamy program IX Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "KOLORY POLSKI".

Dopełnieniem festiwalu będzie otwarcie 7 września w Filharmonii Łódzkiej wystawy prac I OTWARTEGO PLENERU PLASTYCZNEGO WOJ. ŁÓDZKIEGO pt: "PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ" zorganizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego i Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, na którą już teraz serdecznie zapraszamy!

Na wszystkie koncerty festiwalu poza inauguracyjnym i finałowym wstęp wolny.
Bilety na koncerty inauguracyjny i finałowy w cenie 10 pln.
Rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi Filharmonia Łódzka,
ul. Narutowicza 20/22
telefony:(+ 48 42) 664 79 79, 664 79 99
e-mail sylwia.lewicka@filharmonia.lodz.pl,
kolorypolski@filharmonia.lodz.pl

Tak jak w zeszłym roku Towarzystwo Przyjaciół Łodzi organizuje jednodniowe wycieczki z dojazdem do miejscowości, w których odbywać będą się koncerty. Zapisów na wycieczki można dokonać w Centrum Informacji Turystycznej,
ul. Piotrkowska 87
telefony:(+48 42) 638 59 55, 638 59 56
e-mail cit@uml.lodz.pl

Współorganizatorzy i sponsorzy festiwalu:
Gminy: Inowłódz, Lutomiersk, Łask, Andrespol
Powiaty: łęczycki
Miasta: Łowicz, Łęczyca, Pabianice, Sieradz, Sulejów

Inni: Poddębicki Dom Kultury i Sportu, Muzeum Miasta Pabianic, Łowicki Ośrodek Kultury, kościół p.w. MB Bolesnej w Nieborowie.

Patronat medialny festiwalu: TVP S.A. Oddział w Łodzi, Telewizja TOYA, "Gazeta Wyborcza", "Kalejdoskop", 2 Program Polskiego Radia, Radio Łódź, Rozgłośnia regionalna "Nasze Radio", Strefa Fm, Tygodnik "Siedem Dni", Radio ŻAK," 042 Magazine", portale: www.reymont.pl , www.dziejesie.pl ,www.lodz.naszemiasto.pl i www.ziemialodzka.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.rotwl.pl


21.09.2008 r.

Spacer doliną rzeki Sokołówki

W sobotnie przedpołudnie odbył się kolejny, cykliczny spacer Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Tym razem wszyscy chętni wędrowali wzdłuż biegu Sokołówki, jednej z licznych łódzkich rzek.

Pomimo niesprzyjającej aury, kilkadziesiąt osób zdecydowało się przejść doliną rzeki Sokołówki i poznać te tereny, które są renaturyzowane, czyli przywracane do naturalnej formy.

Spacer rozpoczął się przy ulicy Warszawskiej skąd trasa prowadziła do parku im. Mickiewicza, a następnie w kierunku zachodnim aż do al. Włókniarzy. Uczestnicy zobaczyli naturalne i sztuczne zbiorniki na rzece. Pierwsze z nich położone są w 64 ha parku im. Adama Mickiewicza, popularnie nazywanym przez łodzian Julianowskim. Kolejne, odtworzone w ostatnich latach, to zbiornik Zgierska i zbiornik Teresy oddany do użytku w 2006 roku. Uwagę spacerowiczów zwróciła także historia rodziny Heinzlów, którą opowiedziała przewodniczka Marta Zawadzka. Sokołówka - dopływ Bzury, swoje źródła posiada w pobliżu ul. Strykowskiej, przepływa przez ul. Łagiewnicką, park im. Mickiewicza, os. Liściasta, ma trzy dopływy: Brzozę, Zimną Wodę i Wrzącą, liczy 14 km długości.

w żródle nie można już odszukać oryginału :( lodz.naszemiasto.pl


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: