Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

 1. Image 01
 2. Image 02
 3. Image 03
 4. Image 04
 5. Image 05
 6. Image 06
do strony startowej

Pisano o TPŁ w internecie - 2009 r.


07.01.2009 r.

Nowe nazwy na mapie

Wkrótce na mapie Łodzi mają pojawić się kolejne nowe nazwy ulic. Do komisji kultury Rady Miejskiej trafiły wnioski rad osiedli i mieszkańców o nadanie nazw bezimiennym do tej pory ulicom. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi chce, by imię zmarłej w 2006 roku Sabiny Nowickiej, wieloletniej dyrektorki łódzkich teatrów, nosiła ulica bez nazwy łącząca ul. Zelwerowicza i ul. Tkacką.

Na wniosek okolicznych mieszkańców uregulowane ma być też nazewnictwo fragmentu drogi łączącej ul. Moskuliki i Łupkową. A rada osiedla Stoki chce nadać skwerowi przy ul. Junackiej nazwę Zieleniec przy Alei Lipowej. Dwie bezimienne drogi odnalazła też w swoim rejonie rada osiedla Mileszki (jedna łączy ul. Taborową z Goryczkową, druga ul. Kosodrzewiny z Iglastą) i zamierza nadać im nazwy (choć nie ma konkretnych propozycji). Radni komisji kultury rozpatrzą propozycje nadania nazw ulicom pod koniec stycznia.

(msm)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( lodz.naszemiasto.pl


09.01.2009 r.

Rozśpiewana Łódź

W 50. rocznicę powstania Towarzystwo Przyjaciół Łodzi wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 34 ogłosiły XV Przegląd Piosenek o Łodzi. Konkurs ma popularyzować utwory o naszym mieście wśród dzieci i młodzieży, ale też dopingować najmłodszych do rozwijania artystycznych umiejętności. Udział w zabawie mogą wziąć: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalno-ruchowe, chóry z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Wszyscy uczestnicy muszą przygotować i zaprezentować podczas przesłuchania dwie piosenki. Jedna z nich obowiązkowo musi być utworem o tematyce łódzkiej. Wzorem lat poprzednich organizatorzy szczególnie zachęcają do samodzielnego komponowania piosenek o Łodzi. Nagrodą za wysiłek będzie m.in. nagranie piosenki w Studiu Nagrań Polskiego Radia Łódź S.A. Wytypowane zostaną też utwory, które znajdą się w następnej edycji „Śpiewnika Łódzkiego”.

Zgłoszenia należy składać/nadsyłać do 27 marca. Można to zrobić: osobiście, faksem, pocztą lub e-mailem:
- osobiście, w sekretariacie Szkoły Podstawowej 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 lub w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56, od poniedziałku do czwartku w godz. 11 – 14,
- faks 0-42 673 – 01 – 13,
- pocztą – na adres SP 34 lub TPŁ,
- drogą mailową - na adres: tpl.konkurs.piosenki@onet.eu.

Konkurs organizowany jest w ramach cyklu „Łódzkie Skrzydła” 2009. Odbędzie się w dniach 24 i 25 kwietnia 2009 r. w SP nr 34. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.tplodzi.eu

(M.Ka.)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl


12.03.009 r.

Kolorami całej Ziemi…

Coraz więcej łodzian deklaruje, że nie ma uprzedzeń do innych narodowości i religii. W naszym mieście od kliku lat dzieci, młodzież i dorośli walczą z wszelkimi objawami nietolerancji. Już po raz dziewiąty 19 marca rozpocznie się „Kolorowa tolerancja”, czyli zamalowywanie obraźliwych, hańbiących napisów oraz symboli na murach i budynkach.

Tradycyjnie akcję zainaugurują uczniowie, którzy uzbrojeni w pędzle i farby wyruszą zamalowywać napisy na murach swojej szkoły przy ul. Lermontowa 7. Pomagać im będzie prezydent Jerzy Kropiwnicki. Dzieci chcą także malować uśmiechnięte buźki.

Przez pięć dni „Kolorowej Tolerancji” wszyscy chętni będą mogli m.in.: zwiedzić łódzkie świątynie i cmentarze, wziąć udział w wycieczkach, poznając tajemnice i uroki Łodzi jako miasta wielokulturowego. Tegoroczna akcja skupiać się będzie przede wszystkim wokół osób niepełnosprawnych, dlatego też wiele wydarzeń będzie im poświęconych, np.: przedstawienie teatralne podopiecznych fundacji „Jaś i Małgosia”, wycieczka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych z tłumaczem języka migowego oraz wystawa prac osób niepełnosprawnych.

Nie zabraknie także muzyki. Będziemy mogli posłuchać nie tylko tradycyjnego jazzu, ale również muzyki latynoskiej i folkloru afrykańskiego. Zostanie otwarta wystawa „Uśmiechnij się”, która będzie prezentować prace z uśmiechami, namalowane przez znane postaci.

„Kolorowa Tolerancja” potrwa do 23 marca.

(J.Cz.)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl


Tolerować znaczy szanować ...

Ruszyła „Kolorowa Tolerancja” – łódzki protest przeciwko dyskryminacji, braku akceptacji i ksenofobii. Przez cztery dni otwarte będą świątynie i inne obiekty symbolizujące wielokulturową Łódź.

Już po raz dziesiąty łodzianie uczestniczą w akcji, która jest nie tylko lekcją tolerancji, ale i sztuką uświadamiania wielokulturowości miejsca, w którym żyją. Tegoroczna edycja w sposób szczególny zwraca uwagę na problemy osób niepełnosprawnych – często wykluczonych i nieakceptowanych. Dlatego też wszystko zaczęło się w miejscu, gdzie dzieci niepełnosprawne uczą się i bawią ze swoimi w pełni sprawnymi rówieśnikami - w SP nr 33 z oddziałami integracyjnymi. Tam przedstawiciele władz miasta – wiceprezydenci: Włodzimierz Tomaszewski i Jarosław Wojcieszek wspólnie z maluchami malowali uśmiechnięte buźki. Oglądano prace wykonane przez uczniów, które były artystycznym manifestem tego, w jaki sposób najmłodsi rozumieją tolerancję i odmienność. Później przed szkołą wszyscy zamalowywali napisy umieszczone na gmachu budynku. Jak podkreślał wiceprezydent W. Tomaszewski, „Kolorowa Tolerancja” ma uczyć jak wyrażać silne emocje przez sztukę i zabawę, nie niszcząc elewacji – często stanowiących wspólny dorobek mieszkańców.

- Chcemy zachęcić, aby wyrażać siebie twórczo, najlepiej przez te uśmiechnięte buzie, ale w miejscach do tego przeznaczonych – przekonywał wiceprezydent W. Tomaszewski. – Te symboliczne uśmiechy mają być znakiem pozytywnego podejścia do człowieka oraz radości i szacunku w stosunku do otaczającego nas świata.

Corocznie organizowana zabawa ma jednak też wymiar dydaktyczny – wszyscy chętni mogą poznawać tożsamość wieloetnicznej i wielonarodowej Łodzi. W tych dnia otwarte są kościoły i cmentarze, które można dokładnie obejrzeć pod okiem przewodników i przedstawicieli różnych wyznań. Już dziś otwarta była synagoga przy ul. Rewolucji 28. Chętni będą mogli też zobaczyć cerkiew przy ul. Kilińskiego, a także kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza. W sobotę i niedzielę będzie można przejść się śladami wielokulturowej Łodzi (wycieczka będzie tłumaczona na język migowy, by przewodnika zrozumiały dzieci niesłyszące), a w niedzielę ruszyć „śladem łódzkich kultur”.

Nie zabraknie wydarzeń muzycznych – dziś w klubie Jazzga o godz. 19 tradycyjną muzykę żydowską zagra Klezzmates, a podczas koncertu "Kolorowa Tolerancja" wystąpi m.in. zespół Makossa (ŁDK, sobota godz.19). Wstęp na wszystkie imprezy i wydarzenia jest bezpłatny.

(ed)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl


20.03.2009 r.

Sztuka tolerancji

Trwa „Kolorowa Tolerancja”. W jej ramach osoby niepełnosprawne poprzez sztukę pokazały jak widzą wielokulturową Łódź.

Wystawę prezentującą wykonane przez nich rysunki i grafiki otwarto przed Urzędem Miasta Łodzi. Przez prawie miesiąc będzie można oglądać najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne zabytki architektoniczne, przeniesione na płótno i papier przez twórców niepełnosprawnych.

Artystyczne wizje Łodzi zostały przygotowane przez niepełnosprawnych z terenu całego kraju, skupionych w projekcie "NASZA GALERIA" . To pierwsza w Polsce galeria wystawienniczo-handlowa promująca twórczość niepełnoprawnych.

„Kolorowa Tolerancja” w naszym mieście potrwa do niedzieli. W weekend otwarte będą kościoły i cmentarze, które można dokładnie obejrzeć pod okiem przewodników i przedstawicieli różnych wyznań. Chętni będą mogli też zobaczyć cerkiew przy ul. Kilińskiego, synagogę przy ul. Rewolucji 28, a także kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza. W sobotę i niedzielę będzie można przejść się śladami wielokulturowej Łodzi (wycieczka będzie tłumaczona na język migowy, by przewodnika zrozumiały dzieci niesłyszące), a w niedzielę ruszyć „śladem łódzkich kultur”.

Nie zabraknie wydarzeń muzycznych - podczas koncertu "Kolorowa Tolerancja" wystąpi m.in. zespół Makossa (ŁDK, sobota godz.19). Wstęp na wszystkie imprezy i wydarzenia jest bezpłatny.

(ed)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl


26.03.2009 r.

ŁÓDŹ. Medal „Pro publico bono” dla Grażyny Posmykiewicz

Drodzy Widzowie,

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Łodzi postanowiło przyznać Pani Grażynie Posmykiewicz, dyrektorowi naszego teatru, Medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej 2009 za ofiarną i skuteczną pracę organizacyjną zmierzającą do tego, aby Teatr Muzyczny przetrwał trudny okres i rozpoczął niebawem nowy etap swojej historii w odremontowanym budynku.

Uroczystość wręczenia Medalu odbędzie się w Międzynarodowy Dzień Teatru, 27 marca o godz. 17.00 w Teatrze Lalek „Arlekin”.

w żródle nie można już odszukać oryginału :( ba żródło wyschło www.teatr.dlawas.com


27.03.2009 r.

Teatr - przeżycie zbiorowości

„Bywał tanecznym obrzędem (…) uroczystym lub rozwiązłym ceremoniałem, (…) sztuczkami wędrownych igrców, (…) dworską fetą karnawałową z ogniami sztucznymi (…) miejscem rozkosznych zapatrywań sybarytów i kazalnicą, skąd moralizatorzy, grożąc kościstym palcem, wygłaszali swe pouczenia; analizą namiętności ludzkich, zwierciadłem historii i natury; obrazem życia i szkołą obyczajów; trybuną idei i rewolucyjnym wiecem. (…) Jest miejscem, gdzie drwi się i budzi świętą grozę; gdzie śmieje się, płacze i zamyśla.” – słowami Ludwika Flaszena, współzałożyciela Teatru Laboratorium Grotowskiego rozpoczęto łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.

W Łodzi dzień ten tradycyjnie celebrowany jest przy pomniku Leona Schillera, gdzie przedstawiciele środowiska teatralnego składają kwiaty w hołdzie wszystkim ludziom łódzkiej sceny. Zgromadziły się tu delegacje łódzkich teatrów, „filmówki” oraz organizacji wspierających kulturalny rozwój miasta m.in. Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

Pamiątkowy tekst Ludwika Flaszena, napisany na Dzień Teatru w 1963 r. odczytał Maciej Małek z łódzkiego ZASP-u. Ten przejmujący tekst nosi tytuł „Laurka z troską”. Jest on bowiem nie tylko hołdem dla teatru, wyraża też niepokój o przyszłość sceny w świecie, w której przybyła jej konkurencja w postaci szklanego ekranu. Ludwik Flaszen nie wierzył, że telewizja i film odbiorą widownię teatrowi.

„…Gdyż jest on sztuką towarzyską, zbiorową. Ekran to ruchomy obraz. (…) Teatr zaś nie jest obrazem oddzielonym od nas płaszczyzną ułudy, lecz żywą więzią międzyludzką. Widz zapala się od aktora, aktor od widza, wreszcie widz od widza. I tak narasta przeżycie zbiorowe, w którym kształt artystycznego przedsięwzięcia, jego wyraz i ton nabierają osobliwej siły spontanicznej” -pisał Flaszen.

W Pasażu Schillera zgromadzili się również radni miejscy z przewodniczącym Tomaszem Kacprzakiem. Władze miasta reprezentowała wiceprezydent Halina Rosiak, która odczytała pamiątkowy list od prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. Znalazło się w nim wspomnienie o korzeniach łódzkiego teatru, który tworzyły postacie takie jak: Leon Schiller, Stefan Jaracz czy Kazimierz Dejmek. Wiceprezydent H. Rosiak przypomniała również o najważniejszych rocznicach obecnego sezonu i roku 2009 np. 60. rocznicy Teatru Lalek „Arlekin”, 60. rocznicy powstania Teatru Nowego oraz 120-leciu założenia pierwszego teatru polskiego w Łodzi. O ważnych wydarzeniach w historii łódzkiego teatru m.in. dokonaniach Leona Schillera przypomniała prof. Anna Kuligowska- Korzeniowska. Pani profesor przytoczyła również anegdotę o wizycie w Łodzi Heleny Modrzejewskiej, której bardzo przypadła do gustu atmosfera łódzkiego środowiska twórczego. Wielka aktorka, która odwiedziła Łódź tuż po założeniu polskiego teatru, doceniła talenty łódzkich aktorów oraz wyczucie publiczności, umiejącej, jej zdaniem, cenić sztukę.

Przy pomniku wręczono też odznaczenia Gloria Artis- Zasłużony Kulturze. Srebrne medale otrzymali: Włodzimierz Bogumił Antczak, Zbigniew Józefowicz, Maciej Małek, brązowe: Andrzej Głoskowski, Dymitr Hołówko i Maria Sikorska. Więcej odznaczeń wręczonych zostało wieczorem podczas drugiej części obchodów w Teatrze Lalek „Arlekin”.

Wiceprezydent Halina Rosiak uhonorowała nagrodami 6 artystów związanych z łodzką sceną. W tym roku nagrodą prezydenta miasta Łodzi uhonorowano Remigiusza Brzyka, reżysera związanego z Teatrem Nowym, Piotra Lauksa, aktora Teatru Powszechnego, Joannę Niesowską, choreograf Teatru Wielkiego, Roberta Sarneckiego, tancerza Teatru Muzycznego, Joannę Stasiewicz, aktorkę „Arlekina” oraz Waldemara Wilhelma, wieloletniego dyrektora teatru „Pinokio”.

Odznaczenia państwowe, przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego otrzymało 6 pracowników Teatru Lalek „Arlekin”. Wręczono również odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Łodzi- medale Sabiny Nowickiej. Wśród odznaczonych znaleźli się dyrektorzy teatrów: Waldemar Wolański z „Arlekina” i Grażyna Posmykiewicz z „Teatru Muzycznego", także wielu innych działaczy kultury, nie tylko z Łodzi, ale również całego regionu.

Nagrodę specjalną: Srebrny Pierścień otrzymał aktor „Arlekina”, związany ze sceną od wielu lat Mieczysław Dyrda. Do „Arlekina” powędrowała również „Srebrna łódka”, nagroda Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

W Łodzi działa obecnie siedem teatrów – pięć miejskich i dwa pod opieką Urzędu Marszałkowskiego. To dzięki nim w najbliższy weekend łodzianie mogą wybierać wśród wielu spektakli. Do „Teatru Nowego” wybrać się można na „Przed południem, przed zmierzchem” (Mała Sala), a do Teatru Powszechnego na „Szalone nożyczki”, spektakl, który obchodzi właśnie 10. rocznicę premiery. Teatr im. Stefana Jaracza proponuje „Otella- wariacje na temat” oraz jeden ze swoich najsłynniejszych spektakli: monodram „Niżyński”. Operetka, czyli Teatr Muzyczny zaprasza na spektakl „Twoim jest serce me”, które z uwagi na remont budynku pokazany zostanie na scenie ŁDK-u. „Grają” również teatry lalek: „Arlekin” („Najzwyklejszy cud”, „Wielkoludy”) oraz „Pinokio” („Opowieść o tym, jak tygrysek pewnego dnia nie wrócił do domu”). W „Nowym” odbywać się też będą warsztaty dla instruktorów teatralnych. Warto wspomnieć również o finale festiwalu teatrów dziecięcych „Konfrontacje”, który zakończył się nagrodami dla czterech zespołów m.in. Teatru Tańczących Dotyków z łódzkiego Domu Dziecka nr 6. Międzynarodowy Dzień Teatru Międzynarodowy Dzień Teatru Międzynarodowy Dzień Teatru

Katarzyna Zielińska

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl

GALERIA ZDJĘĆ

Międzynarodowe święto teatru

"Dzień Teatru - laurka z troską" – pod takim hasłem przebiega tegoroczny 48. Międzynarodowy Dzień Teatru. Jest to jednocześnie tytuł orędzia skierowanego przez Ludwika Flaszena do ludzi kultury z okazji ich święta. Jak co roku, pod pomnikiem Leona Schillera przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odbyły się uroczystości, których organizatorami są: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

„Teatr - dyscyplina towarzysząca człowiekowi od zarania dziejów - bywał różnymi rzeczami. Bywał tanecznym obrzędem mającym sprowadzić deszcz, pomyślne łowy, czy zwycięstwo; bywał uroczystym lub rozwiązłym ceremoniałem. Jest miejscem, gdzie drwi się i budzi świętą grozę, gdzie śmieje się, płacze i zamyśla” - napisał w orędziu Ludwik Flaszen. Tekst, wykorzystany w tym roku jako orędzie, napisany został na Dzień Teatru w 1963 roku.

Wśród składających kwiaty pod pomnikiem Leona Schillera znaleźli się: wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga, wicemarszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wiceprezydent Łodzi Halina Rosiak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak, a także przedstawiciele łódzkich teatrów i szkół wyższych.

Podczas uroczystość, prowadzonej przez Ryszarda Bonisławskiego, wręczono także srebrne i brązowe medale „Zasłużony dla Kultury Gloria Artis”.

Międzynarodowy Dzień Teatru został ogłoszony w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). Ustanowiono go dla upamiętnienia przełomowego wydarzenia z 27 marca 1957, kiedy w Paryżu - na pierwszym festiwalu Teatru Narodów - spotkały się teatry z obu stron „żelaznej kurtyny”.

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.lodz.uw.gov.pl

GALERIA ZDJĘĆ


07.10.2009 r.

Odznaki dla zasłużonych

Są wśród nich nauczyciele, naukowcy, sportowcy, ekonomiści – ludzie z pasją. W swoich działaniach społecznych, kulturowych, naukowych pokazują jak silne korzenie wiążą ich z naszym miastem. Dziś Rada Miejska zaakceptowała kandydatów do odznaki „Za zasługi dla Miasta Łodzi”. Przyznana zostanie jedna zbiorowa odznaka dla Organizacji Byłych Mieszkańców Łodzi w Izraelu oraz 14 indywidualnych dla: Jerzego Czubaka, Jana Duraja, Janiny Jaros, Jadwigi Kolanek-Kraul, Ryszarda Mamenasa, Stanisława Mizerskiego, Izoldy Myślińskiej, Tadeusza Nowaka, prof. Zdzisława Orzechowskiego, Wiesława Piotrusiaka, prof. Wiesława Pusia, Haliny Skoniecznej, Elżbiety Stelmach i Anny Tomaszewskiej.

Wręczenie odznak nastąpi podczas uroczystej sesji, organizowanej z okazji Święta Niepodległości w dniu 10 listopada br.

(J.Cz.)

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMUJĄ ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI”
- edycja jesienna, 2009 r., przyznawane z okazji Święta niepodległości – 11 Listopada

 1. p. Jerzy Czubak — Prezes Amcor Rentsch Group, teatrolog z wykształcenia, twórca, animator i mecenas łódzkiej kultury, współzałożyciel i były wiceprezes łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, założyciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. p. prof. dr hab. Jan Antoni Duraj — Ekonomista, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, związany z UŁ oraz Regionalnym Centrum Rozwoju Gospodarki i Przedsiębiorczości, a także działacz na rzecz innych organizacji pozarządowych, autor i redaktor licznych publikacji naukowych.
 3. p. Janina Jaros — Była nauczycielka zawodu, a od 41 lat działaczka społeczna. Obecnie członek Zarządu Osiedla Stoki. Rencistka.
 4. p. Jadwiga Radosława Kolanek–Kraul — Nauczycielka, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, aktywistka na rzecz teatru, współpracuje z instytucjami kultury i nauki.
 5. p. Ryszard Mamenas — Członek PTTK, prezes O. Łódzkiego PTTK, posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej I stopnia na całą Polskę oraz tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej. Inżynier elektryk.
 6. p. Stanisław Mizerski — Prezes Zarządu O. Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych, jako nastolatek działał w szeregach sportowców — w dzisiejszym ŁKS Głuchych. Niestrudzony organizator rajdów popularyzujących dzieje Łodzi. Emerytowany stolarz.
 7. p. Izolda Alfreda Myślińska — Przez 25 lat była dyrektorem SP nr 35. Emerytowana nauczycielka. Radna Rady Miejskiej w Łodzi II-IV kadencji, opiekowała się i wspomagała łódzkich sportowców. Obecnie sekretarz Miejskiej Komisji Wyborczej, wiceprzewodnicząca Rady Społecznej przy ZOZ Bałuty oraz członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. p. Tadeusz Nowak — Działacz sportowy, emeryt. Trener lekkoatletów, zawodnik, sędzia. Był związany z ŁKS-em. Wielokrotnie pełnił funkcję wiceprezesa sportowego w Zarządzie Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Łodzi.
 9. p. prof. zwyczajny Zdzisław Orzechowski — Emerytowany nauczyciel akademicki, naukowiec. Od 1945 r. związany jest z Politechniką Łódzką. Autor 7 książek, 33 publikacji i 3 patentów.
 10. p. Wiesław Władysław Piotrusiak — Prezes Federacji Kombatanckich Związków Dzieci Ofiar Wojny RP w Łodzi. Społecznik i autor książki dot. walki młodzieży z niemieckim okupantem na Ziemi Łódzkiej. Emerytowany specjalista w zakresie badań osobniczych.
 11. p. prof. dr hab. Wiesław Puś — Nauczyciel akademicki. Były rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu publikacji naukowych nt. m.in. dziejów przemysłowej Łodzi i mieszkających w Łodzi Żydów. Działacz na rzecz m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
 12. p. Halina Maria Skonieczna — Prezes Zarządu Miejskiego Ligi Ochrony Przyrody, emerytowana nauczycielka.
 13. p. Elżbieta Barbara Stelmach — Pedagog, pracownik łódzkiej pomocy społecznej, obecnie kieruje Domem Dziennego Pobytu w Łodzi przy al. Kościuszki 29. Działa głównie na rzecz osób starszych.
 14. p. Anna Aleksandra Tomaszewska — Nauczycielka i rehabilitantka, działa na rzecz osób niewidomych i słabo widzących – m.in. współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Spojrzenie”.
 15. p. Organizacja Byłych Mieszkańców Łodzi w Izraelu — Utworzona w 1948 r., jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ponad 2700 byłych mieszkańców Łodzi wraz z rodzinami. Organizacja była współinicjatorem i współzałożycielem Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzenze.

w żródle nie można już odszukać oryginału :( luml.lodz.pl


08.10.2009 r.

Zasłużeni dla Łodzi

Piętnaście Odznak za Zasługi dla Miasta Łodzi przyznali w środę łódzcy radni. Jedno wyróżnienie przyznane zostało zbiorowo organizacji społecznej.(...)

więcej w żródle: lodz.naszemiasto.pl


23.12.2009 r.

Czy wiesz, że Łódź …

29 lipca 1423 r. otrzymała prawa miejskie, nadane jej przez króla Władysława Jagiełłę.(...)

więcej w żródle: www.national-geographic.pl


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: