Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej

Pisano o TPŁ w internecie - 2014 r.


27.03.2014 r.

Teatr to wielkie pytania

Środowisko teatralne spotkało się na tradycyjnych obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru. Jak co roku artyści i ludzie związani ze sceną łódzką złożyli kwiaty pod pomnikiem Leona Schillera.

Ceremonię prowadził tradycyjnie Ryszard Bonisławski, senator i członek Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. W tym roku obchodom towarzyszyło orędzie Bretta Bailey, scenarzysty i reżysera, twórcy teatru w Południowej Afryki. Zapytywał w nim o dzisiejszą rolę teatru - gdzie powinni być dzisiejsi twórcy wobec licznych problemów społecznych świata - wojen, głodu, ksenofobii, wszechpotężnych reżimów i zniszczenia środowiska? Czy jest w nim miejsce na piękno, sprzeciw i nadzieję?

-Artyści czują potrzebę tej społecznej misji. Chcą być tam, gdzie dzieją się wielkie wydarzenia i odpowiadać na te trudne pytania. A nasze łódzkie obchody również znacząco wpisują się w orędzie Bretta Bailey. Nasz projekt „Dotknij Teatru", który ogarnia już całą Polskę to właśnie próba przekraczania konwencjonalnej roli teatru. Pasja teatralna dociera wszędzie i tworzy się wszędzie, nie tylko na profesjonalnych scenach. Jak napisał Bailey, Duch Teatru jest zawsze tam, gdzie istnieje jakakolwiek ludzka zbiorowość - mówiła podczas uroczystości wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak.

Prof. Anna Kuligowska-Korzeniowska, jak co roku, przytoczyła kilka anegdot o łódzkim teatrze. Jego początki to mały wodewilowy teatrzyk z ulicy Zgierskiej (słynny teatr Ignacego Marzantowicza) a przede wszystkim teatr Fryderyka Sellina, powstały w 1866 r, przy dzisiejszej ulicy Legionów. Profesor przypomniała początki łódzkiej sceny, kiedy wrażenie robotniczej ludności fabrycznego miasta robiły pierwsze spektakle, pełne wesołych piosenek, ale też chwytających za serce dramatów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Grzegorz Matuszak, który co roku przychodzi na obchody święta teatru wręczył nagrody dyrektorom łódzkich scen. Otrzymali je nie tylko zarządzający scenami publicznymi, ale również twórcy innych teatrów i stowarzyszeń teatralnych.

Wspominano też niedawno zmarłą Krystynę Weintritt współtwórczynię projektu „Dotknij Teatru", animatorkę kultury i wieloletniego dyrektora Centrum Kultury Młodych.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak, wicemarszałek województwa Marcin Bugajski, radni miejscy Grzegorz Matuszak, Bożenna Jędrzejczak i Karolina Kępka, przedstawiciele teatrów, ZASP-u, PWSFTviT, Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz delegacje mieszkańców.

GALERIA ZDJĘĆ

w żródle nie można już odszukać oryginału :( uml.lodz.pl

Międzynarodowy Dzień Teatru po łódzku

27 marca to dla aktorów, reżyserów, pracowników sceny i kulis oraz dla wiernych teatrowi widzów czas szczególny - Międzynarodowy Dzień Teatru. W prowadzonej przez senatora Ryszarda Bonisławskiego uroczystości pod pomnikiem Leona Schillera wziął udział członek zarządu województwa łódzkiego Marcin Bugajski. Samorządowe instytucje kulturalne reprezentował dyrektor Teatru Wielkiego i Teatru im. Jaracza Wojciech Nowicki.

W odczytanym, tradycyjnym Orędziu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego – w tym roku autorstwa Bretta Baileya - na Międzynarodowy Dzień Teatru można było usłyszeć przypomnienie, że „gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny Duch Teatru”.

Pod pomnikiem Wielkiego Reżysera przedstawiciele władz i teatrów złożyli wiązanki kwiatów, a przy okazji studenci Szkoły Filmowej, aktorzy Teatru Studyjnego – zorganizowali minihappening.

Ustanowiony przed półwieczem w Paryżu Międzynarodowy Dzień Teatru, w tym roku w Łodzi świętowany był m.in. poprzez otwarcie dla widzów kulis Teatru Wielkiego i Teatru im. Stefana Jaracza, umożliwienie im spenetrowania scenicznego zaplecza oraz udział w próbie opery „Madama Butterfly”. (m)

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.lodzkie.pl

Gdziekolwiek mieszkają ludzie, towarzyszy im niepowtarzalny Duch Teatru

Dorocznym zwyczajem u stóp łódzkiego pomnika Leona Schillera – jednej z najwybitniejszych postaci polskiej sceny narodowej – Międzynarodowy Dzień Teatru świętowali wielbiciele Melpomeny – wierni jej na dobre i na złe widzowie, a przede wszystkim ci, którzy teatralnej muzie oddali we władanie swój talent.

Stawili się więc gromadnie znani nie tylko znani w Łodzi artyści i szefowie miejscowych teatrów, ale także - mniej liczni, co nie znaczy, że mniej ważni - anonimowi bohaterowie drugiego, a nawet trzeciego planu – pracownicy techniczni, administracyjni oraz inni - fizyczni i umysłowi - szeregowi pracownicy łódzkich teatrów… Międzynarodowy Dzień Teatru jest świętem ich wszystkich - wszak twórczość teatralna, jak rzadko która ludzka aktywność, to przede wszystkim praca zespołowa…

Jak zwykle, z zaproszenia wystosowanego przez organizatorów święta teatru – Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi – skorzystali także przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich władz państwowych i samorządowych. W gronie dostojnych gości dostrzec można było między innymi: wiceprezydent Łodzi – Agnieszkę Nowak, członka zarządu województwa łódzkiego – Marcina Bugajskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi – prof. Grzegorza Matuszaka i dyrektora generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Sławomira Wasilczyka.

Zebranych powitał pełniący honory gospodarza uroczystości prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Bonisławski – który od 13 lat uczestniczy nieprzerwanie w fetowaniu ludzi teatru, po czym głos zabrała prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniowska. Pani profesor - choć zaczęła od Adama i Ewy, nawiązując do pierwszych premier teatralnych w Łodzi – nie dość, że w depeszowym stylu i skrócie, to jeszcze w sposób zajmujący przedstawiła historię scen łódzkich…

Znani i popularni od dziesiątek lat łódzcy aktorzy – stojący na czele oddziału Związku Artystów Scen Polskich w Łodzi Maciej Małek oraz Bogumił Antczak - odczytali następnie tradycyjne orędzia Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) i jego polskiego ośrodka, przygotowane na tegoroczne święto ludzi teatru przez wybitnych przedstawicieli tej sztuki: Bretta Bailey’a – artystę z Republiki Południowej Afryki i Olgierda Łukaszewicza – prezesa Związku Artystów Scen Polskich.

„Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny Duch Teatru. Zrodzony ze wspólnoty, przebiera się w przeróżne maski i kostiumy naszych tradycji. Zaprzęga nasze języki, rytmy i gesty, by oczyścić przestrzeń pośród nas. I my, artyści obcujący z tym pradawnym Duchem, czujemy się zobowiązani przekazywać go poprzez nasze serca, nasze umysły i nasze ciała, by ukazywać nasze realia w ich codzienności i tajemnicy”. – tak o sile oddziaływania teatru napisał między innymi Brett Bailey – południowoafrykański dramatopisarz, reżyser, scenograf i autor instalacji, a także dyrektor artystyczny organizacji Third World Bunfight, która zajmuje się produkcją spektakli i wspiera rozwój sztuk performatywnych w postkolonialnych państwach Afryki.

Z kolei Olgierd Łukaszewicz tak między innymi przedstawił swoją wiarę : „My, których uwiódł teatr, wierzymy, że w epoce dosłownego przekazu telewizyjnego warto łączyć się, by mówić językiem właściwym poezji – na forum ulicy, w przestrzeni postindustrialnej czy w tradycyjnym teatrze. Wierzę, że artysta teatru, choć nie porządkuje świata, to w przedziwny sposób go jednoczy. U progu 250. rocznicy Teatru Narodowego życzę teatrowi publicznemu w Polsce, aby zyskał w liberalnym społeczeństwie poparcie jako narzędzie oświecenia, aby zyskał przychylność polityków jako część programu oświatowego. Aby działający tu artyści mogli czuć się potrzebni w kraju, jako ci, którzy poszerzają wrażliwość i świadomość współobywateli”.

Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień, które oficjalne goście wypełnili gratulacjami dla ludzi teatru, wyrazami uznania dla ich dotychczasowego dorobku oraz najlepszymi życzeniami na przyszłość, uczestnicy tegorocznego Międzynarodowego Dnia Teatru w Łodzi złożyli kwiaty pod pomnikiem Leona Schillera. W ten sposób uczcili pamięć wybitnego twórcy naszej sceny narodowej i oddali zarazem hołd wszystkim ludziom teatru. W imieniu wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej wiązankę białych i czerwonych kwiatów złożył dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Sławomir Wasilczyk.

Na całym świecie Międzynarodowy Dzień Teatru, wprowadzony został do kalendarza w 1962 roku na pamiątkę otwarcia 27 marca 1957 roku Teatru Narodów w Paryżu, w którym spotkali się artyści z obu stron ówczesnej „żelaznej kurtyny”.

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.lodz.uw.gov.pl/page/


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: