Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej

Pisano o TPŁ w internecie - 2015 r.


31.03.2015 r.

Skansen na medal

27 marca, w Teatrze Wielkim w Łodzi, odbyła się uroczystość uhonorowania tegorocznych laureatów Medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej. Wśród nagrodzonych znalazł się tomaszowski Skansen Rzeki Pilicy, łódzka aktorka teatralna i filmowa - Barbara Połomska oraz Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historycznych „Żelazny Orzeł”.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło:www.nasztomaszow.pl

Na gali w Łodzi - Medal dla pilickiego skansenu

Nieszablonowe, a częstokroć nowatorskie rozwiązania i działania Skansenu Rzeki Pilicy są dostrzegane i doceniane na szerszym forum. Najnowszym tego przykładem jest uhonorowanie tomaszowskiej placówki Medalem „Pro publico bono” im Sabiny Nowickiej – wybitnej animatorki teatru, muzyki i baletu, współzałożycielki i pierwszej dyrektor opery łódzkiej (dzisiejszego Teatru Wielkiego w Łodzi). Został on ustanowiony w rok po jej śmierci, tj. w 2007 roku, przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, aby wyróżniać ludzi i instytucje za ich szczególny, twórczy wkład do kultury polskiej i samej Łodzi. Co roku przyznanie tego medalu uświetnia obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło skansenpilicy.pl


27.03.2015 r.

Łódzkie obchody święta teatru.

Środowisko teatralne Łodzi, jak co roku w Międzynarodowym Dniu Teatru, spotkało się pod pomnikiem Leona Schillera.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło:www.radiolodz.pl

"Pro publico bono" za twórczy wkład do kultury polskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi po raz dziewiąty przyznało Medale „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej dla ludzi i instytucji, którzy wnieśli twórczy wkład do kultury polskiej i Łodzi.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło:www.radiolodz.pl

Spotkanie ludzi teatru pod pomnikiem Schillera

Mistrzów dla teatru najłatwiej znaleźć z dala od teatru. To zwykle ci, których nie zajmuje teatr jako machina do reprodukowania klisz i konwencji.

Krzysztof Warlikowski, fragment orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło:powszechny.pl

Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione.

Łódzkie środowisko teatralne rozpoczęło obchody Międzynarodowego Dnia Teatru pod pomnikiem Leona Schillera. U stóp wybitnego artysty kwiaty złożyli przedstawiciele łódzkich scen oraz władze miasta, parlamentarzyści i przedstawiciele instytucji zarządzających kulturą w mieście. Imprezę, współorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, prowadził jego prezes - Ryszard Bonisławski.

Aktor Bogumił Antczak odczytał orędzie, które w tym roku stanowi myśl przewodnią teatralnego święta. Przygotowane zostało przez wybitnego reżysera Krzysztofa Warlikowskiego, który oddał cześć swoim literackim mistrzom.

-„Ich wspólne poczucie nieuchronnego końca świata, nie planety, ale modelu relacji międzyludzkich, porządków i rewolt, towarzyszy nam teraz dojmująco. Nam, którzy żyjemy po końcu świata. (...). I nie mamy już siły, żeby próbować dojrzeć to, co jest za bramą, za murem. A właśnie wobec tego powinien istnieć teatr i w tym szukać swojej mocy. Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione" - czytamy w orędziu.

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski odczytał list prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która doceniła fakt, że to właśnie w naszym mieście zainicjowano nową formułę obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, realizowaną w wielu polskich miastach.

- Powstały w Łodzi sześć lat temu projekt „Dotknij Teatru" zaraził swoją ideą już całą Polskę. Do Łodzi dołączyło w tym roku 55 miast, po raz pierwszy w ramach akcji zaprezentowane zostaną przedstawienia z naszego partnerskiego miasta - Stuttgartu, a do organizatorów zgłaszały się nawet zainteresowane teatry z dalekiej Australii -powiedział wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. Przypomniał też, że w łódzkim programie „Dotknij Teatru" jest kilkadziesiąt projektów realizowanych w różnych punktach miasta - od profesjonalnych scen - aż po ulice i skwery.

Radę Miejską reprezentował przewodniczący Tomasz Kacprzak oraz radni z Komisji Kultury - Małgorzata Bartosiak i Grzegorz Matuszak.
- Nasze miasto nie ma czego się wstydzić. Pod względem oferty kulturalnej nie odbiega od innych miast Europy
- przekonywał przewodniczący Tomasz Kacprzak, który niedawno wrócił z międzynarodowego spotkania samorządowców w Bilbao.
- Mówiliśmy tam o naszych osiągnięciach, o zmianach, o rewitalizacji, także skoncentrowanej na potrzebach kultury. Wszyscy zgadzamy się oczywiście, że budżety naszych teatrów nie są wystarczające, ale będziemy dążyli do tego by je wzmacniać.

Tegoroczne obchody wpisują się również w 250-lecie narodowej sceny polskiej. Profesor Anna Kuligowska - Korzeniowska, która co roku przygotowuje wykład historyczny na uroczystość w pasażu Schillera, przypomniała, że powstaniom pierwszych scen towarzyszyła debata na temat pojęcia „teatru publicznego".

-Pierwsze przedstawienia w XVIII były już biletowane. Wywoływało to niezadowolenie sfer szlacheckich i arystokratycznych, a przez wiele lat przestrzeń teatru była podzielona - oddzielnie zasiadywała szlachta, w innym miejscu lud. Jednak wciąż toczyła się debata o powszechności, dostępności teatru. W Łodzi, już po rewolucji 1905 roku zaczęto wystawiać specjalne przedstawienia, o wiele tańsze. To był wkład Łodzi w upowszechnianie teatru. - przypomniała prof. Anna Kuligowska - Korzeniowska

Projekt Dotknij Teatru potrwa do 3 kwietnia. Obejmuje spektakle teatrów instytucjonalnych i niezależnych, warsztaty, happeningi oraz projekty ed

GALERIA ZDJĘĆ

w żródle nie można już odszukać oryginału :( uml.lodz.pl

Medale „Pro publico bono”.

Znamy już laureatów medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej 2015 i Nagrody im. Wiesława Nowickiego. Uroczystość wręczenia medali - 27 III o godz. 18.30 w Teatrze Wielkim.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło:www.e-kalejdoskop.pl

Międzynarodowe święto teatru i wszystkich jego "robotników"…

Jak każe miejscowa, kilkunastoletnia już tradycja, w centrum Łodzi - przed pomnikiem Leona Schillera - z okazji przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru odbyła się krótka, aczkolwiek treściwa uroczystość, inaugurująca zarazem cykl kilkudziesięciu różnorakich przedsięwzięć pod wspólnym hasłem "Dotknij teatru".

Przez 8 najbliższych dni w wielu miejscach Łodzi - nie tylko na profesjonalnych scenach, ale także na skwerach i ulicach - odbywać się będą spektakle teatrów zawodowych i amatorskich, warsztaty i happeningi artystyczne oraz imprezy o charakterze edukacyjnym. Jak pokazują dotychczasowe, kilkuletnie doświadczenia, wszystkie wydarzenia „dotykające teatru” stanowią dobrą sposobność do twórczych spotkań artystów i innych ludzi teatru z widzami.

Dodajmy, że w zwykły, powszedni dzień pomnik Leona Schillera i pasaż jego imienia jest dla wielu łodzian ulubionym miejscem spotkań, które nierzadko - jak na patrona tego "kawałka" Łodzi przystało - też są, można rzec, wydarzeniami o charakterze parateatralnym, a więc swoistymi "dotknięciami teatru".

To miejsce w sercu miasta upodobali sobie zwłaszcza zakochani, wiosenni i całoroczni wagarowicze, uliczni trybuni różnych kościołów i sekt, orędownicy rozmaitych ideologii, chodnikowi muzycy, śpiewacy, malarze i rzeźbiarze, twórcy happeningów artystycznych i politycznych. Raz do roku schodzą się tu też maturzyści z całej Łodzi, by na sto dni przed maturą odtańczyć poloneza na ulicy Piotrkowskiej, a kilka razy w roku łodzianie mają okazję czuć się niejako osobami dramatu, kiedy do ich codziennego życia wjeżdża na rowerach łódzka masa krytyczna...

Jest jednak taki dzień, tylko jeden w roku - bardzo odświętny i zawsze marcowy - kiedy u stóp łódzkiego pomnika Leona Schillera - jednej z najwybitniejszych postaci polskiej sceny narodowej, twórcy oddanego idei teatru monumentalnego - gromadzi się liczniej niż zwykle jego najbliższa rodzina i dobrzy znajomi. To Międzynarodowy Dzień Teatru, kiedy swojego, związanego z Łodzią mistrza, odwiedzają z kwiatami miłośnicy Melpomeny - zakochani w niej bezwarunkowo widzowie, a przede wszystkim ci, którzy teatralnej muzie oddali swój talent i całe swoje życie.

Także w tym roku - na przekór zmiennej i zdradliwej wiosennej aurze - okazało się, że Międzynarodowy Dzień Teatru jest świętem ich wszystkich. Przed pomnikiem Leona Schillera nie zabrakło bowiem znanych i cenionych nie tylko w Łodzi artystów i szefów miejscowych teatrów, profesorów i studentów łódzkiej szkoły filmowej, jak również anonimowych bohaterów drugiego, a nawet dalszych planów – pracowników technicznych, administracyjnych oraz fachowców z wielu innych dziedzin, tworzących zespoły teatralne - jak mało które demokratyczne i - ze swej natury - skazane na pracę zespołową.

Na zaproszenie organizatorów Międzynarodowego Dnia Teatru - Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi - stawili się także przedstawiciele naszego parlamentu, lokalnych i wojewódzkich władz państwowych i samorządowych, między innymi: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Elżbieta Królikowska-Kińska, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi - Tomasz Kacprzak i dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Sławomir Wasilczyk.

Po powitaniu zebranych przez długoletniego gospodarza uroczystości - prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, senatora Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Bonisławskiego - zasłużony łódzki aktor Bogumił Antczak odczytał tradycyjne orędzie - od lat myśl przewodnią każdego teatralnego święta.

Przygotowanie orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru, co zawsze jest wielkim wyróżnieniem dla artysty i jego kraju ojczystego, Międzynarodowy Instytut Teatralny (ITI) powierzył w tym roku polskiemu reżyserowi Krzysztofowi Warlikowskiemu. Posłanie jego autorstwa, na które składają się bardzo osobiste, indywidualne przemyślenia odnoszące się do uniwersalnych treści: źródeł i fundamentów teatru, zostało opublikowane w 22 językach na oficjalnej stronie obchodów www.world-theatre-day.org.

W dorocznym orędziu Krzysztof Warlikowski tak, między innymi, pisze o swoim odkrywaniu mistrzów dla teatru i osobistych tropach poszukiwań teatralnych przewodników: "Mistrzów dla teatru najłatwiej znaleźć z dala od teatru. To zwykle ci, których nie zajmuje teatr jako machina do reprodukowania klisz i konwencji. To oni znajdują pulsujące źródła i żywe nurty rzek, które omijają na ogół teatralne sale i gromadzące się w nich codziennie niezmierzone zastępy ludzi porających się z naśladowaniem jakichś światów. Naśladujemy zamiast tworzyć światy własne, skupione, uzależnione wręcz od debaty z publicznością i afektów, które przepływają zakryte, a które właśnie teatr najlepiej potrafi odsłaniać.

Takich przewodników znajduję najczęściej w prozie. Dziś stale i codziennie myślę o pisarzach, którzy przed około stu laty proroczo, choć powściągliwie opisali zmierzch europejskich bogów, który pogrążył naszą cywilizację w mroku do dziś nierozjaśnionym. Mam na myśli Franza Kafkę, Tomasza Manna i Marcela Prousta. Dziś do tego grona proroków dołączyłbym jeszcze Johna Maxwella Coetzeego"

W zakończeniu swojego posłania Krzysztof Warlikowski odnosi się do powinności współczesnego teatru i składa najlepsze życzenia wszystkim jego twórcom i widzom: "Podanie usiłuje dociec tego, co niedocieczone. A że bierze początek z głębi prawdy, musi znaleźć swój koniec w niedocieczonym" - te słowa, które Kafka odniósł do metamorfoz podania o Prometeuszu odnoszę silnie do tego, jaki powinien być teatr i takiego teatru biorącego początek w głębi prawdy i znajdującego koniec w niedocieczonym wszystkim jego robotnikom, tym co na scenie i tym, co na widowni, życzę z całego serca".

Życzenia dla ludzi teatru złożył również wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski. Odczytał on także słowa skreślone przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską, która w swym okolicznościowym liście nie kryła satysfakcji, że to właśnie w Łodzi, 6 lat temu, z powodzeniem zainicjowana została nowa formuła obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, znana pod wiele już dziś mówiącą nazwą "Dotknij Teatru".

Tylko w tym roku z łódzkiego pomysłu na obchody święta teatru postanowiło skorzystać 55 polskich miast. Warto też wiedzieć, że w programie tegorocznych łódzkich imprez pod hasłem „Dotknij teatru” znalazły się przedstawienia przygotowane przez artystów z partnerskiego Stuttgartu, a zainteresowanie zrodzoną w Łodzi formułą obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru wykazały nawet teatry z dalekiej Australii.

Stałym punktem dorocznych uroczystości pod pomnikiem Leona Schillera jest wykład prof. dr hab. Anny Kuligowskiej-Korzeniowskiej, która tym razem, nawiązując do 250-lecia narodowej sceny polskiej, mówiła przede wszystkim o publicznym jej charakterze, dostępności dla różnych sfer społecznych, a tym samym spełnianiu przezeń wartości edukacyjnych- od zarania naszego teatru do dziś.

W dzisiejszej sytuacji ekonomicznej polskich teatrów warte jest chyba podkreślenia - między innymi - to, że już w XVIII wieku wszyscy widzowie bez wyjątku musieli kupować bilety na przedstawienia, co wywoływało, rzecz jasna, niezadowolenie wśród ówczesnej elity - szlachty i arystokracji. Przez wiele lat jednak widownie teatrów były podzielone - szlachta i lud miały swoje oddzielne miejsca. Ciągle też toczyła się debata o powszechności, dostępności teatru.

W Łodzi już po rewolucji 1905 roku - jak przypomniała prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniowska - zaczęto wystawiać specjalne, tańsze przedstawienia dla ludzi gorzej sytuowanych, co było wkładem tego robotniczego miasta w upowszechnianie teatru. Także w ustroju słusznie minionym były niezłe rozwiązania sprzyjające popularyzacji sztuki teatralnej - między innymi regularne, zorganizowane wycieczki dla uczniów i mieszkańców mniejszych miejscowości - do których może warto byłoby powrócić dziś...

Na zakończenie uczestnicy tegorocznego Międzynarodowego Dnia Teatru w Łodzi złożyli pod pomnikiem Leona Schillera wiązanki kwiatów, będące dowodem pamięci o wybitnym artyście naszej sceny narodowej i wyrazem hołdu dla wszystkich ludzi teatru. Wiązankę białych i czerwonych kwiatów - w imieniu wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej - złożył dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Sławomir Wasilczyk.

Międzynarodowy Dzień Teatru upamiętnia otwarcie 27 marca 1957 roku Teatru Narodów w Paryżu, w którym spotkali się artyści z obu stron ówczesnej "żelaznej kurtyny”. Święto ludzi teatru, obchodzone dziś uroczyście na całym świecie, wprowadzone zostało do kalendarza w 1962 roku.

w żródle nie można już odszukać oryginału :( www.lodzkie.eu


02.02.2015 r.

W Łodzi stanie pomnik Rajmunda Rembielińskiego

Przed wejściem do powstającego centrum Sukcesja stanie pomnik Rembielińskiego, a w jego sąsiedztwie zostanie wmurowana kopia pierwszej mapy Łodzi z 1823 roku, która była wykonana na zlecenie Rembielińskiego. Całość realizacji sfinansuje nowe centrum.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło:www.radiolodz.pl

Pomnik Rembielińskiego przy Sukcesji w Łodzi

Pomnik Rembielińskiego stanie na terenie centrum Sukcesja w Łodzi. Pomnik zostanie umiejscowiony przed wejściem do Sukcesji przy al. Politechniki. Zostanie odsłonięty jeszcze w 2015 roku przed otwarciem Sukcesji.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło: lodz.naszemiasto.pl

Przed Sukcesją stanie pomnik Rajmunda Rembielińskiego

Przed wejściem do Sukcesji pojawi się także pierwsza mapa Łodzi z 1823 roku. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi podpisało porozumienie z właścicielem Sukcesji w sprawie uczczenia pamięci Rajmunda Rembielińskiego i wybudowania Pomnika Początków Miasta Łodzi.

...cała relacja w źródle poniżej.

źródło: lodz.naszemiasto.pl


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: