Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Ośrodek Wydawniczo - Literacki ŁDK


Już po raz drugi Ośrodek Literacko-Wydawniczy Łódzkiego Domu Kultury zaprasza wszystkich chętnych, a w szczególności młodzież szkół średnich i studentów, do wzięcia udziału w projekcie artystyczno-społecznym „Poetyckie gry uliczne”. Akcja, która w zeszłym roku spotkała się z dużym zainteresowaniem łodzian, ma na celu popularyzację poezji, promocję Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury, a przede wszystkim stworzenie ciekawej, angażującej aktywność odbiorców formy zabawy o walorach edukacyjnych i kulturotwórczych.

Zadaniem uczestnika akcji będzie odnalezienie 11 linijek niepublikowanego wiersza współczesnego poety, ukrytych w 11 miejscach Łodzi związanych z kulturą (teatry, galerie, muzea, kina, księgarnie) i ułożenie z nich wiersza. Na karcie do gry podane będą nazwy ulic i wskazówki dotyczące szukanych miejsc. Takie miejskie podchody z poezją w tle.

Akcja zaczyna się 25 kwietnia, odpowiedzi należy przesyłać, lub dostarczyć osobiście do Łódzkiego Domu Kultury (90-113 Łódź, ul. Traugutta 18), do 12 maja 2009 r. Uroczysty finał nastąpi 15 maja 2009 r. o godz. 17.00 w Łódzkim Domu Kultury podczas V Festiwalu Poetyckiego „Złoty Środek” Łódź-Kutno 2009. Dla uczestników zabawy przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Uniwersytet Łódzki, głównego partnera akcji.

Więcej informacji, wskazówki do gry i regulamin znajdują się na stronie www.reymont.pl. Karty zgłoszeniowe znajdą się w majowym numerze „Kalejdoskopu” (w kioskach 25 kwietnia) oraz w ŁDK i w innych instytucjach kultury. W załączniku znajdą Państwo regulamin oraz harmonogram konkursu.

Zapraszamy do zabawy!

Łódzki Dom Kultury

Łódzki Dom Kultury im.Józefa Piłdsuckiego

herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: