Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

W prasie 2007


23 marca 2007

DZIENNIK ŁÓDZKI

Medal Nowickie

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi postanowiło ustanowić medal pamiątkowy Pro publico bono im. Sabiny Nowickiej, zmarłej w ubiegłym roku organizatorki życia kulturalnego w Łodzi. Medal miałby być przyznawany w uznaniu zasług ludzi, którzy wnieśli niepowtarzalne wartości dla kultury narodowej i naszego miasta.

- Dewiza "Pro publico bono" (dla dobra publicznego) jest tutaj znacząca - podkreśla Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.
Po raz pierwszy medale zostaną wręczone 27 marca, we wtorek, o godz. 19, w Teatrze im. Jaracza w trakcie obchodów Międzynarodowego Święta Teatru. Wśród pierwszych laureatów znaleźli się: redaktor naczelna "Zeszytów Literackich" Barbara Toruńczyk, historyk teatru prof. Anna Kuligowska, łódzka dziennikarka telewizyjna Krystyna Piaseczna. Wyróżnione zostaną także instytucje kultury; Archiwum Państwowe w Łodzi i łódzka Biblioteka Miejska im. Józefa Piłsudskiego.

Sabina Nowicka (1914 - 2006) współtworzyła Operę Łódzką, budowała Teatr Wielki, zakładała Teatr Ziemi Łódzkiej, była pionierką szkolnictwa baletowego w naszym mieście. Przez 49 lat pełniła funkcję wicedyrektora Teatru im. Jaracza w Łodzi. Była dwukrotną laureatką Nagrody Miasta Łodzi.

(dp) - Dziennik Łódzki


23 marca 2007

GAZETA WYBORCZA

Medal dla szkoły baletowej

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi ustanowiło medal pamiątkowy "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej. Jego laureatami mają być "ludzie i instytucje o szczególnych i kreatywnych dokonaniach dla kultury narodowej i naszego miasta".

Jako pierwsza medalem została odznaczona Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella. Jak napisał prezes TPŁ Ryszard Bonisławski, nagrodzono ją "wieloletnią, twórczą i wyjątkową działalność" i "zasługi dla polskiego baletu, teatru i kultury polskiej, szczególnie dla naszego miasta". Nagroda dla Szkoły Baletowej ma szczególny wydźwięk. Patronka medalu, zmarła w maju 2006 r. Sabina Nowicka, z Feliksem Parnellem współtworzyła tę instytucję.

Nowicka, która urodziła się i wychowała we Lwowie, w Łodzi zjawiła się pod koniec wojny w mundurze kapitana. Większą część życia poświęciła Teatrowi Jaracza, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora i zastępcy dyrektora. Z jej inicjatywy powstała w teatrze Scena Kameralna im. Leona Schillera. Współtworzyła także łódzką operę i kierowała nią przez pierwszych siedem lat.

yes


27 marca 2007

DZIENNIK ŁÓDZKI

Medal dla dyrektor

Do grona laureatów przyznanego po raz pierwszy medalu pamiątkowego Pro publico bono im. Sabiny Nowickiej dołączyła Ewa Pilawska, dyr. Teatru Powszechnego w Łodzi. "Pani twórcza działalność dyrektorska ma specjalne znaczenie dla kultury polskiej" - uzasadnia wybór Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, które medale przyznaje. Uroczystość wręczenia odbędzie się dziś o godz. 19 w Teatrze im. Jaracza.

(dp) - Dziennik Łódzki


27 marca 2007

EXPRESS ILUSTROWANY

Międzynarodowy Dzień Teatru,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przedstawiciele wszystkich łódzkich scen, władz miasta i województwa spotkają się dziś o godz. 12 pod pomnikiem mistrza Leona Schillera. O godz. 19 w Teatrze im. Jaracza, przed premierą prasową "Poskromienia złośnicy" Szekspira, po raz drugi młodzi aktorzy uhonorowani zostaną Brylantami Dziennika Łódzkiego, a po raz pierwszy artystom i popularyzatorom teatru Towarzystwo Przyjaciół Łodzi wręczy medal pamiątkowy "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej (1914 - 2006), jednej z najwspanialszych postaci w łódzkiej kulturze, nade wszystko związanej z życiem teatralnym.

(rs) - Express Ilustrowany


27 marca 2007

GAZETA WYBORCZA

Międzynarodowy Dzień Teatru

Z tej okazji we wtorek świętują również artyści łódzkich scen Święto rozpocznie się o godz. 12. Pod pomnikiem Leona Schillera spotkają się przedstawiciele wszystkich łódzkich scen, władze miasta i województwa.

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 (ul. Przełajowa 5) i Teatr Pinokio zapraszają o godz. 16 na czytanie tekstów, które powstały w pracowni teatralnej, otwarcie wystawy w Pomarańczowej Galerii "Spektakle Teatru Pinokio - Retrospekcje: 1993-2006" oraz występ dziecięcego zespołu artystycznego "Stonoga".

Natomiast o godz. 19 w Teatrze Jaracza, przed premierą prasową "Poskromienia złośnicy" Szekspira, po raz drugi młodzi aktorzy uhonorowani zostaną "Brylantami Dziennika Łódzkiego". Towarzystwo Przyjaciół Łodzi wręczy pamiątkowy medal "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej (1914 - 2006), jednej z najważniejszych postaci w łódzkiej kulturze teatralnej.

Również o godz. 19 w siedzibie nowego stowarzyszenia UniArt (ul. Rewolucji 1905 r. 78/80) Andrzej Żarnecki będzie świętował jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Aktor związany przez lata z Teatrem Nowym pokaże spektakl "Ostatnia taśma Krappa" Samuela Becketta.

kk


28 marca 2007

GAZETA WYBORCZA

Ludzie teatru wygłaszali, składali i nagradzali

Po raz 25 w pasażu Schillera spotkali się artyści i pracownicy łódzkich scen, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, teatrolodzy, studenci i wykładowcy Filmówki, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich oraz teatromani. W Łodzi obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym roku obchody zbiegły się z upamiętnieniem 250. rocznicy urodzin ojca teatru polskiego, Wojciecha Bogusłwskiego oraz setną rocznicą śmierci Stanisława Wyspiańskiego, wielkiego dramaturga, reżysera i reformatora teatru. O tej potrójnej okazji do teatralnego świętowania przypomniała prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska z Uniwersytetu Łódzkiego. Badaczka historii teatru łódzkiego przypomniała o głębokim afekcie , jakim Wojciecha Bogusławskiego darzył patron scen łódzkich Leon Schiller.

- Schiller nie mógł pogodzić się z faktem, że tak niewiele osób, w tym kandydaci na wydział aktorski, potrafi wypowiedzieć się o demokratycznym i patriotycznym charakterze działalności Bogusławskiego. Tymczasem geniusz Bogusławskiego był dla Schillera dowodem, że bohaterstwo jest możliwe w każdej epoce i szerokości geograficznej. W 1946 r. Schiller pisał, że "poprzez aktora, od wewnątrz teatru widziana jest przeważnie niewdzięczna jego praca. Bywa za kulisami bardzo szaro i smutno. Polska jak dotąd nie lubiła teatru i nie zajmowała się nim troskliwie".

Ale dzisiejsza uroczystość każe zaprzeczyć tym gorzkim słowom Schillera - mówiła Kuligowska-Korzeniewska.
W imieniu łódzkich aktorów zabrał głos Marek Cichucki, który przypomniał o roli widza w tworzeniu sztuki teatru, życząc wszystkim ludziom sceny owocnych spotkań. Maciej Małek, prezes łódzkiego oddziału ZASP, przybliżył zebranym przesłanie wielkiego polskiego reżysera, Józefa Szajny: - Teatr nadzieją na pojednanie.
Człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem świata, sztuka zaś zmniejsza dystans między wiedzą a nieznanym. Akt twórczy jest transformacją rzeczywistości. Uczy pokory, pozbawia próżności i pychy. Przedstawiciele środowiska artystycznego złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Dzień teatru ustanowiono w 1961 r. na pamiątkę otwarcia w Paryżu Teatru Narodów - światowego festiwalu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, podczas którego na jednej scenie spotkały się zespoły z obu stron "żelaznej kurtyny". W Łodzi dzień ten tradycyjnie uświęca się złożeniem kwiatów pod pomnikiem największego reżysera łódzkich scen. Leona Schillera.

Wieczorem w Teatrze Jaracza, podczas uroczystej gali wręczono nagrody zasłużonym ludziom sceny. Medal "Pro publico bono" Towarzystwa Przyjaciół Łodzi im. Sabiny Nowickiej, wieloletniej dyrektorki Teatru Jaracza, współtwórczyni i pierwszej dyrektorki opery łódzkiej, dostała Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego. Kapituła podkreśliła, że uhonorowani zostają ludzie teatru, których Sabina Nowicka szczególnie ceniła za pracę i postawę społeczną. Medalem odznaczono też Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella.

Jak napisał prezes TPŁ Ryszard Bonisławski, nagrodzono jej "wieloletnią, twórczą i wyjątkową działalność" i za "zasługi dla polskiego baletu, teatru i kultury polskiej, szczególnie dla naszego miasta".

Monika Wasilewska


28 marca 2007

GAZETA WYBORCZA

Nagrody w Dzień Teatru

Medal "Pro publico bono" Towarzystwa Przyjaciół Łodzi im. Sabiny Nowickiej, wieloletniej dyrektorki Teatru Jaracza, współtwórczyni i pierwszej dyrektorki opery łódzkiej, dostali:

Medal przyznano również trzem instytucjom:

We wtorkowy wieczór w Teatrze Jaracza wręczono również "Brylant Dziennika Łódzkiego". Nagrodę redakcji dla młodego aktora dostali: Katarzyna Cynke (aktorka Teatru Jaracza) i Rafał Pikała (solista Teatru Wielkiego.)

mw


28 marca 2007

EXPRESS ILUSTROWANY

Schiller i brylanty w Międzynarodowym Dniu Teatru

Po raz 25., w Międzynarodowym Dniu Teatru, wczoraj w samo południe łódzcy aktorzy, animatorzy życia artystycznego i przedstawiciele władz spotkali się pod pomnikiem Schillera.

Złożono kwiaty, odczytane zostało orędzie przygotowane przez znakomitego realizatora Józefa Szajnę. Ideę dobitnie wyraża tytuł: "Teatr - nadzieja na pojednanie".

Wieczorem, w Teatrze im. Jaracza, przed premierą prasową "Poskromienia złośnicy" Szekspira, po raz drugi młodzi aktorzy uhonorowani zostali Brylantami Dziennika Łódzkiego. Szpilki z cennym kamieniem otrzymali: Katarzyna Cynke z Teatru Nowego oraz Rafał Pikała, solista Teatru Wielkiego (bas). Artystom i popularyzatorom teatru Towarzystwo Przyjaciół Łodzi wręczyło medal pamiątkowy "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej (1914-2006), przez całe życie związanej z łódzkimi scenami.

(rs) - Express Ilustrowany


23 sierpnia 2007

EXPRESS ILUSTROWANY

7,5 tysiąca gości wędrującego festiwalu Filharmonii Łódzkiej,

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina spędzała wakacje w drodze. Po raz ósmy odbywał się firmowany przez nią Wędrowny Festiwal "Kolory Polski". Impreza ma wysokie notowania, a jej nazwa stała się marką, do której - przygotowując swoje letnie propozycje - nawiązały teatry Wielki i Nowy. W sobotę finał w sali FŁ. - Koncerty odbywały się w 13 miejscowościach województwa i w Łodzi - mówi Tomasz Bęben pomysłodawca i dyrektor festiwalu. - Zarówno partnerzy, jak i artyści oraz melomani stanęli na wysokości zadania. Jedyną komplikacją był deszcz. W Inowłodzu tylko pokropił, ale w Uniejowie mieliśmy wielką ulewę.

Na festiwalowy szlak wyruszyły też specjalne wycieczki.
- To był znakomity pomysł. Było 10 wycieczek organizowanych przez TPŁ i Ryszarda Bonisławskiego. W przyszłości będą startowały nie tylko z Łodzi, ale z różnych stron województwa. Z satysfakcją obserwuję, że uczymy się kreatywnie spędzać czas.

Jakich kolorów muzyki oczekują melomani?
- Różnorodnych, ale szczególnie interesują ich koncerty łamiące konwencje. "Kolory..." i wakacje to dobry czas na muzyczne eksperymentowanie. Sambor Dudziński Etno Show, czy projekt multimedialny "Urodzony 22 lipca" to były ryzykowne propozycje, ale odświeżały wizerunek Filharmonii.

Na 20 koncertach było około 7,5 tys. słuchaczy. Festiwal zapracował sobie na wysokie uznanie i warto go szeroko promować.
- Nie sądziłem, że stanie się wiodącym przedsięwzięciem w województwie. Chcemy prezentować się w Poradniku Turystycznym, by urlopowicze mogli uwzględniać na trasie miejsca, w których zatrzyma się festiwal. Od stycznia zamierzamy pokazywać się w polskich biurach informacji turystycznej w Europie, by dotrzeć także do planujących wakacje w Polsce.

W sobotę w FŁ (godz. 18) koncert finałowy.
- Będzie muzycznie i filmowo. W pierwszej części zaprezentowane zostaną kompozycje Wojciecha Lemańskiego, autora oprawy m.in. do filmów Trzaskalskiego "Edi" i "Mistrz". Będą głośne filmy animowane zrealizowane w łódzkim SeMaForze - "Ichthys" (muz. Lemańskiego), a w drugiej części "Piotruś i wilk" powstały w koprodukcji ze studiem londyńskim do muzyki S. Prokofiewa, nagrodzony Kryształem Annency. Projekcjom będzie towarzyszyła muzyka na żywo. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ pod dyrekcją Marcina Wolniewskiego. Otwarta też zostanie wystawa fotograficzna, obrazująca ósmą edycję festiwalu.

Tomasz Bęben - pomysłodawca i dyrektor festiwalu

Tomasz Bęben - pomysłodawca i dyrektor festiwalu

Renata Sas - Express Ilustrowany


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: