Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

W prasie 2010


GAZETA WYBORCZA
Pół wieku Towarzystwa Przyjaciół Łodzi

Gazeta Wyborcza Łódź
marpie 24.01.2010r.

TPŁ powstało 27 listopada 1959 r. Organizuje imprezy propagujące wiedzę o historii miasta, wycieczki i konkursy. I - razem z "Gazetą" - spacery, na które przychodziło nawet tysiąc osób.

W sobotę członkowie TPŁ spotkali się w dużej sali obrad rady miejskiej.
- W latach 20. XX wieku podobne do naszego towarzystwo stworzyli fabrykanci i kupcy. aby się do niego dostać, trzeba było zapłacić nawet 500 zł. wpisowego. To były trzy pensje bogatego człowieka
- wspominał Ryszard Bonisławski, prezes TPŁ.
Towarzystwo odrodziło się po wojnie za sprawą dziennikarza Mieczysława Jagoszewskiego. Pierwsze spotkanie po wojnie też miało miejsce w sali posiedzeń samorządu. Członkowie TPŁ spotykają się przy ul. Łagiewnickiej 54/56B.
- Staramy się uzyskać lokal przy Piotrkowskiej.
Młodsi się o nas dowiedzą, a starszym będzie łatwiej dotrzeć
- mówił Bonisławski.
- Należy do nas 641 osób. W latach 60. i 70. mieliśmy nawet 30 tys. członków. Wtedy zapisywały się całe fabryki i szkoły. Wiele osób nawet nie wiedziało, że do niego należy.


DZIENNIK ŁÓDZKI
50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Łodzi

Paweł Patora
25.01.2010r.

W sobotę w dużej sali obrad Rady Miejskiej 50-lecie istnienia obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Były wspomnienia, podziękowania, dyplomy i upominki dla zasłużonych działaczy, gratulacje i kwiaty od przyjaciół, a także wielki tort urodzinowy oraz piosenki o Łodzi śpiewane przez dzieci i młodzież. Goście uroczystości, a wśród nich Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, podkreślali ogromne zasługi TPŁ w ukazywaniu łodzianom, szczególnie młodzieży, piękna ich małej ojczyzny, a także w tworzeniu poczucia dumy z rodzinnego miasta. Słowa najwyższego uznania płynęły do Krystyny Bobrowskiej, honorowego prezesa TPŁ, oraz do Ryszarda Bonisławskiego, obecnego prezesa, który funkcję tę pełni już ponad 10 lat. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi powstało w 1936 roku, ale w pełnym rozwinięciu działalności przeszkodził mu wybuch wojny. Dopiero po wielu latach zostało reaktywowane dzięki inicjatywie "Dziennika Łódzkiego". W sierpniu 1959 r. red. Mieczysław Jagoszewski opublikował na łamach naszej gazety artykuł, w którym zachęcał do wznowienia działalności TPŁ. I rzeczywiście, w listopadzie 1959 r. , ponad 50 lat temu, Towarzystwo powstało od nowa. Pierwszym przewodniczącym został Eugeniusz Ajnenkiel. Później na czele TPŁ stali kolejno: Sergiusz Kłaczkow, Mieczysław Woźniakowski, Józef Niewiadomski, Krystyna Bobrowska i Ryszard Bonisławski.
- Mocą towarzystwa jest pasja ludzi, którzy w nim pracują
- powiedział nam Ryszard Bonisławski.
- Radość łodzian, także dzieci, z tego co dla nich robimy, sprawia, że widzimy, iż nasza praca nie idzie na marne. Co roku ponad tysiąc dzieci bierze udział w konkursach organizowanych przez TPŁ, a na nasze wycieczki chodzą setki i tysiące łodzian.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Zielony spacer po Łodzi

(jas)20.02.2010

W sobotę (20 lutego) o godz. 10 rozpocznie się "zielony" spacer Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

Spacer zaczyna się u zbiegu alei Mickiewicza i ul. Żeromskiego. Jego trasa to: park Poniatowskiego, ul. Żwirki, Wólczańska, Skorupki, park Klepacza, al. Politechniki, ul. Wróblewskiego, Wólczańska. W 2010 roku trasy spacerów poświęcone są łódzkiej kulturze i zieleni w mieście. Od listopada 2009 roku Łódź walczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi od początku istnienia promuje łódzką kulturę i także w 50-lecie swojej działalności pragnie przybliżyć mieszkańcom miasta dziedzictwo kulturowe Łodzi.

W tym roku trasy spacerów prowadzić będą do miejsc związanych z działalnością ludzi kultury, a także do różnego rodzaju placówek kulturalnych, takich jak teatry, kina, galerie czy muzea.


EXPRESS ILUSTROWANY

13.03.2010r.


EXPRESS ILUSTROWANY

27.03.2010r.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 9.04.2010

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi organizuje w sobotę spacer szlakiem obiektów fabrycznych.

Start o godz. 10 na pl. Reymonta, a dalej wędrówka będzie przebiegać ulicami Piotrkowską, Sieradzką, Wólczańską, Czerwoną, Piotrkowską, Skorupki i ponownie Wólczańską.

Z kolei PTTK organizuje w niedzielę spacer szlakiem "Szkolne lata Kazimierza Brandysa" - park im. Sienkiewicza, ul. Tuwima, Piotrkowska i Narutowicza. Zbiórka o godz. 11 u zbiegu ulic Tuwima i Sienkiewicza.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Nagrody Miasta Łodzi

Monika Pawlak
13.04.2010r.

Bogusław Hubert, promotor sportu, Jadwiga Sącińska z Bałuckiego Ośrodka Kultury, Zdzisław Szostak, kompozytor, Bronisław Wrocławski, aktor oraz Fundacja Bank Żywności zostali nominowani do tegorocznej Nagrody Miasta Łodzi. Ostateczną decyzję o przyznaniu im nagród i premii w wysokości 25 tys. zł brutto podejmie na najbliższej sesji Rada Miejska.

W tym roku do radnych trafiło 19 wniosków o nagrody. Trzy z nich komisja nagród i odznaczeń wyeliminowała, jako nie spełniające wymogów formalnych, a z 16 pozostałych rekomendacji udzielono czterem osobom i fundacji reprezentowanej przez: Irenę Biernacką, Pawła Drobnika i Mariusza Kanię. Komisja udzieliła wszystkim rekomendacji jednogłośnie.

Radni z komisji rekomendują także przyznanie Odznak Za Zasługi dla Miasta Lodzi 15 osobom i jednej organizacji. Na liście wyróżnionych są: Barbara Cygan, nauczyciel historii, Aleksander Jagodziński, emerytowany notariusz, prof. Iwona Kłoszewska, lekarz i prezes Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Jan Kozłowski, prezes OSP Mikołajew, Bolesław Liwowski, ekonomista UL, Marek Płuciennik, działacz społeczny, Bogdan Płusa, działacz sportowy, prof. Maciej Przanowski, wykładowca PL, Anna Rytwińska, nauczyciel, Ziemowit Skibiński, pośmiertnie, Lucyna Skompska-Zapałowicz, polonistka, Konrad Tatarowski, nauczyciel akademicki i dziennikarz, Ewa Tomaszewska, nauczyciel, Jarosław Twardowski, notariusz, Michał Urbaniak, artysta muzyk, Józef Wiśniewski, emerytowany pisarz i dziennikarz. W gronie wyróżnionych jest także Centrum Służby Rodzinie, organizacja wspierająca rodziny w potrzebie.

Także na środowej sesji radni w głosowaniu zdecydują kto ostatecznie zostanie wyróżniony honorową odznaką. Wszyscy nagrodzeni odbiorą odznaczenia na uroczystej sesji w maju.


EXPRESS ILUSTROWANY
Nagrody i odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi

(msm) 15.04.2010r.

Radni zdecydowali w środę o przyznaniu Nagród Miasta Łodzi oraz odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi".

Nagrody przyznawane za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej wynoszą po 25 tys. zł brutto.

Pieniądze te otrzymają: Bogusław Hubert, Jadwiga Kazimiera Sącińska, Zdzisław Szostak i Bronisław Stefan Wrocławski. Zbiorową nagrodę do podziału mają otrzymać też działacze zgłoszeni przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: Irena Biernacka, Paweł Drobnik i Mariusz Kania.

W środę przyznano również odznaki "Zasłużony dla Miasta Łodzi". Otrzyma je 16 osób: Barbara Cygan, Aleksander Jagodziński, prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska, Jan Kozłowski, dr Bolesław Liwowski, Marek Płuciennik, Bogdan Płusa, prof. dr hab. Maciej Przanowski, Anna Rytwińska, Ziemowit Skibiński, Lucyna Skompska-Zapałowicz, Konrad Tatarowski, Ewa Tomaszewska, Jarosław Twardowski, Michał Urbaniak i Józef Wiśniewski oraz Centrum Służby Rodzinie.

Uroczystość wręczenia odznak odbędzie się 14 maja.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 24.04.20110r.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi organizuje w sobotę spacer po terenach zielonych pomiędzy Retkinią a Brusem.
Start o godz. 10 na krańcówce autobusowej przy ul. Kusocińskiego.

Z kolei Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze organizuje w niedzielę spacer z przewodnikiem ul. Piotrkowską. Rozpocznie się o godz. 11 na placu Wolności, przed budynkiem ratusza.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Łódź: zielony spacer z biegiem rzek

(Ad.) 28.05.2010r.

Kolejny spacer Towarzystwa Przyjaciół Łodzi wiedzie wzdłuż dwóch łódzkich rzek: Augustówki i Olechówki. Uczestnicy spaceru spotykają się w sobotę o godzinie 10 u zbiegu ulic Zakładowej i Książąt Polskich, nieopodal cmentarza.

Sekcja turystyczna Towarzystwa Przyjaciół Łodzi od wielu lat organizuje sobotnie spacery po Łodzi i najbliższej okolicy. Udział w spacerach jest bezpłatny.

W 2010 roku trasy spacerów poświęcone są łódzkie kulturze i zieleni w mieście. Od listopada 2009 roku Łódź walczy o zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi od początku swego istnienia promuje łódzką kulturę i także w 50-lecie swojej działalności pragnie przybliżyć mieszkańcom miasta dziedzictwo kulturowe Łodzi. Drugim tematem przewodnim spacerów są zielone tereny miasta. TPŁ chce dzięki pieszym wycieczkom obalić stereotyp szarego miasta bez zieleni i udowodnić mieszkańcom, że wśród polskich miast Łódź zajmuje 3 miejsce pod względem powierzchni terenów zielonych.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 29.05.2010r.

W sobotę i w niedzielę miłośnicy spacerów i Łodzi nie powinni się nudzić.

W sobotę spacery organizują: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – po dolinie Augustówki i Olechówki (start o godz. 10 na rogu ul. Zakładowej i Książąt Polskich) oraz Biuro Promocji łódzkiego magistratu – po zakładach i willach łódzkich fabrykantów (pasaż Meyera, wille Schreera, Stillera, Kestenberga i Rappaporta, start o godz. 11 na ul. Piotrkowskiej 77).

W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer ul. Tymienieckiego na Księży Młyn. Rozpocznie się o godz. 11 przy wejściu do katedry przy ul. Piotrkowskiej.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 05.06.2010r.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi zaprasza w sobotę na spacer po Lesie Łagiewnickim (start o godz. 10 z krańcówki autobusowej w Łagiewnikach).

Również w sobotę Biuro Promocji łódzkiego magistratu organizuje wycieczkę po zakładach i willach łódzkich fabrykantów (zbiórka o godz. 11 na ul. Łąkowej 23/25). W niedzielę natomiast PTTK proponuje zwiedzanie cmentarza żydowskiego. Początek o godz. 11 przy wejściu na cmentarz od ul. Zmiennej.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Łodź: sobotni spacer

(Ad.) 11.06.2010r.

Sekcja turystyczna Towarzystwa Przyjaciół Łodzi od wielu lat organizuje sobotnie spacery po Łodzi i najbliższej okolicy. Wszystkich chętnym zaprasza do udziału w wycieczkach. W sobotę 12 czerwca trasa spaceru wiedzie ulicami: Hodowlaną, Żyzną, Konopną, Kąkolową, Spadkową, Chochoła. Zbiórka o godz. 10:00 na krańcówce autobusowej przy ul. Szczecińskiej (za cmentarzem).

W 2010 roku trasy spacerów poświęcone są łódzkie kulturze i zieleni w mieście.

Od listopada 2009 roku Łódź walczy o zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Towarzystwo Przyjaciół Łodzi od początku swego istnienia promuje łódzką kulturę i także w 50-lecie swojej działalności pragnie przybliżyć mieszkańcom miasta dziedzictwo kulturowe Łodzi. Rrasy spacerów prowadzą do miejsc związanych z działalnością ludzi kultury, a także do różnego rodzaju placówek kulturalnych, takich jak teatry, kina, galerie czy muzea. Przewodnicy TPŁ przybliżą spacerowiczom historię i współczesność łódzkiej kultury. W ten sposób Towarzystwo pragnie włączyć się w starania miasta o zdobycie tytułu ESK 2016.

Zaplanowanych zostało także kilka spacerów po zielonych terenach miasta. TPŁ chce w ten sposób obalić stereotyp szarego miasta bez zieleni i udowodnić mieszkańcom, że wśród polskich miast Łódź zajmuje 3 miejsce pod względem powierzchni terenów zielonych.


EXPRESS ILUSTROWANY

19.06.2010r.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 26.06.20110r.

W sobotę i w niedzielę będzie można bezpłatnie zwiedzać Łódź i okolice z przewodnikiem.

W sobotę, 26 czerwca, spacer organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – po zielonych terenach Olechowa (start o godz. 10 na rogu ulic Zakładowej i Hetmańskiej).

W niedzielę, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zorganizuje spacer po Starym Widzewie. Rozpocznie się o godz. 11 na skrzyżowaniu ul. Niciarnianej i al. Piłsudskiego.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Łodź: spacer w parku krajobrazowym

(Ad.) 02.07.2010r.

Teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich to obszar kolejnego sobotniego spaceru organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Uczestnicy spaceru spotykają się 3 lipca 2010 (sobota) o godzinie 10:00 na Rynku Nowosolna przy kościele.

Trasa spaceru: ul. Grabińska, Grabina, teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Dąbrowa, ul. Opolska.

Sekcja turystyczna Towarzystwa Przyjaciół Łodzi od wielu lat organizuje sobotnie spacery po Łodzi i najbliższej okolicy. Wszystkich chętnym zaprasza do udziału w wycieczkach. Udział w spacerach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd Miasta Łodzi.

W 2010 roku trasy spacerów poświęcone są łódzkie kulturze i zieleni w mieście. Trasy spacerów prowadzą do miejsc związanych z działalnością ludzi kultury, a także do różnego rodzaju placówek kulturalnych, takich jak teatry, kina, galerie czy muzea. Przewodnicy TPŁ przybliżają spacerowiczom historię i współczesność łódzkiej kultury. W ten sposób Towarzystwo pragnie włączyć się w starania miasta o zdobycie tytułu ESK 2016.

Zaplanowanych zostało także kilka spacerów po zielonych terenach miasta. TPŁ chce w ten sposób obalić stereotyp szarego miasta bez zieleni i udowodnić mieszkańcom, że wśród polskich miast Łódź zajmuje 3 miejsce pod względem powierzchni terenów zielonych.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Łodź: pieszo przez Karolew

(Ad.) 09.07.2010r.

Trasa kolejnego spaceru Towarzystwa Przyjaciół Łodzi prowadzi przez Karolew. Uczestnicy spaceru spotykają się w sobotę o godzinie 10 na rogu Konstantynowskiej i Unii Lubelskiej.

Trasa spaceru: park na Zdrowiu, Krzemieniecka, Bandurskiego, Karolewska, Wileńska, Wyszyńskiego.

Sobotni spacer z przewodnikiem łączy w sobie dwa najważniejsze elementy przyświecające przedsięwzięciu. Przewodnicy pokażą łodzianom zarówno tereny zielone, jak również zabytkowe i historyczne obszary architektoniczne, m. in.: fabrykę i willę Plihala, czy tzw. osiedle biskupie między Wileńską a Wróblewskieg


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacer po Łodzi

(msm) 10.07.2010r.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi organizuje w sobotę spacer po parku na Zdrowiu oraz terenach dawnej wsi Karolew (start o godz. 10 na rogu ul. Konstantynowskiej i al. Unii Lubelskiej).

W niedzielę PTTK zaprasza na wędrówkę po północnych krańcach Śródmieścia ulicami Pomorską, Solną, Północną i po parku Helenowskim. Rozpocznie się o godz. 11 na placu Wolności przed ratuszem. Niedzielny spacer po ul. Piotrkowskiej organizuje też magistrat. Rozpocznie się o godz. 15 pod kamienicą "Pod Kasztanami" przy ul. Piotrkowskiej 43. Tematem spaceru będą motywy zdobiące łódzkie kamienice.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 17.07.2010r.

W sobotę i w niedzielę będzie można bezpłatnie zwiedzać Łódź i okolice z przewodnikiem.

Dziś, w sobotę, spacer organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – po Józefowie, Bronisinie i Wiskitnie (start o godz. 10. na rogu ul. Rzgowskiej i Kolumny). W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze zorganizuje spacer po zachodnio-północnej części Śródmieścia (ul. Piotrkowska, Wólczańska, Gdańska). Rozpocznie się o godz. 11 na placu Wolności przed ratuszem.

Niedzielny spacer po Piotrkowskiej organizuje też magistrat. Tematem najbliższego będzie Julian Tuwim – wędrówka rozpocznie się o godz. 15 przy Ławeczce Tuwima, a zakończy po półtorej godzinie przy ul. Traugutta.


DZIENNIK ŁÓDZKI

24.07.2010r.


EXPRESS ILUSTROWANY
W sobotę i niedzielę spacerkiem po Łodzi

(msm) 31.07.2010r.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi zaprasza w sobotę na spacer z okazji nadania Łodzi praw miejskich. Zbiórka o godz. 10 na ul. Północnej przy dawnej krańcówce tramwajowej. W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer po parkach Źródliska I i II. Rozpocznie się o godz. 11 przy wejściu do Palmiarni.

Niedzielny spacer po Piotrkowskiej organizuje też magistrat. Wędrówka rozpocznie się o godz. 15 przy Fotelu Jaracza (przy al. Piłsudskiego), a zakończy półtorej godziny później przy Białej Fabryce.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 06.08.2010r.

W weekend będzie można bezpłatnie zwiedzać Łódź i okolice z przewodnikiem.

W sobotę spacer organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi – po lesie na Lublinku (start o godz. 10 na krańcówce autobusu linii 55 przy lotnisku).

Na spacer tropem realizowanych w Łodzi filmów zaprasza także Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” – początek w sobotę o godz. 16 przy skwerze im. Powstania Węgierskiego 1956 r. (ul. Tuwima przy placu Komuny Paryskiej).

W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer po cmentarzu na Dołach. Zbiórka o godz. 11 na skrzyżowaniu ul. Spornej i Wojska Polskiego. Niedzielny spacer po Piotrkowskiej organizuje też magistrat. Rozpocznie się o godz. 15 przy Ławeczce Tuwima, a zakończy po półtorej godzinie przy pasażu Rubinsteina. Tematem spaceru będą legendy ulicy Piotrkowskiej, mile widziane są rodziny z dziećmi.


EXPRESS ILUSTROWANY

10.09.2010r.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 25.09.2010r.

W sobotę (25 września) Towarzystwo Przyjaciół Łodzi organizuje wycieczkę po Lesie Wiączyńskim.

Rozpocznie się ona o godz. 9.45 na krańcówce autobusowej przy ul. Wydawniczej (uczestnicy wsiądą do autobusu nr 54). W sobotę można także się wybrać na spacer po cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Organizuje go Fundacja na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Wilhelma Scheiblera i przewodnicy łódzcy. Zbiórka o godz. 12 pod kaplicą Scheiblera na części ewangelickiej nekropolii. W czasie spaceru zbierane będą datki na renowację kaplicy. W niedzielę, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zorganizuje spacer szlakiem podwórek ul. Piotrkowskiej. Początek o godz. 11. przy ratuszu na placu Wolności.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 09.10.2010r.

W sobotę spacer organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Wycieczka po ul. Pasiecznej i 11 Listopada oraz osiedlu "Ziołowa" rozpocznie się o godz. 10 na rogu ul. Zgierskiej i Pasiecznej.

W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer po północno-wschodniej części Śródmieścia. Początek o godz. 11. na placu Dąbrowskiego obok fontanny.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 16.10.2010r.

W sobotę spacer organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Wycieczka rozpocznie się o godz. 10 na rogu ulic Maratońskiej i Retkińskiej, a trasa poprowadzi ulicami Falistą, Spartańską, Pienistą i po parku Lublinek.

W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer ulicą Piotrkowską. Początek o godz. 11 na placu Wolności przed budynkiem dawnego ratusza.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 22.10.2010r.

W sobotę spacer po cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Zbiórka o godz. 10 przy bramie do części katolickiej.

W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer po Starym Mieście w Łodzi. Początek o godz. 11 na rynku Starego Miasta przy głazie upamiętniający nadanie Łodzi praw miejskich.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 29.10.2010r.

W sobotę spacer po cmentarzu ewangelicko-augsburskim i prawosławnym przy ul. Ogrodowej organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Wycieczka rozpocznie się o godz. 10 przy bramie części ewangelickiej. W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer wzdłuż al. Kościuszki. Początek o godz. 11 u zbiegu al. Kościuszki z ul. Zieloną.


EXPRESS ILUSTROWANY
Spacerkiem po Łodzi

(msm) 06.11.2010r.

Dziś (sobota) spacer po cmentarzu na Dołach organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.

Wycieczka rozpocznie się o godz. 10 na rogu ul. Telefonicznej i al. Palki. W niedzielę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze organizuje spacer po ul. Sienkiewicza. Początek o godz. 11 na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Narutowicza, przed gmachem telewizji.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Wspomnienia o zmarłych łodzianach

(Ad.) 07.11.2010r.

Wieczór poświęcony pamięci łodzian zmarłych w ciągu ostatnich dwóch lat organizują w poniedziałek Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Klub Nauczyciela. Spotkanie nosi tytuł "Zostali w naszej pamięci".

Spotkanie poświęcone pamięci zmarłych łodzian odbywa się w poniedziałek, 8 listopada, o godzinie 17 w Klubie nauczyciela przy Piotrkowskiej 137/139.

Prelegenci przypomną sylwetki ludzi nauki, kultury i oświaty: Juliana Baranowskiego, Hanny Bedryńskiej-Borowicz, biskupa Mieczysława Cieślara, Marka Edelmana, Jerzego Jochimka, Andrzeja Kempy, Jana Machulskiego, Władysława Malczewskiego, ks. Bohdana Papiernika, Zofii Wilczyńskiej, Józefa Zbiróga.

Wspomnienia przygotowali: Krystyna Bobrowska, Ryszard Bonisławski, Małgorzata Borowik, Aleksandra Ćwiklińska, Grażyna Kalińska, Maciej Małek, ks. Michał Makula, Bogusław Samotnik, Krystyna Stołecka, Joanna Żuchowska.

Spotkanie prowadzi prezes TPŁ- Ryszard Bonisławski.


DZIENNIK ŁÓDZKI
Jesienny spacer na Stokach

(Ad.) 18.11.2010r.

Tereny zielone na Stokach to temat cotygodniowego, sobotniego spaceru organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Uczestnicy spaceru spotykają się 20 listopada, w sobotę, o 10 na krańcówce tramwajowej na Stokach.

Trasa spaceru: osiedle i tereny zielone na Stokach.

Sekcja turystyczna Towarzystwa Przyjaciół Łodzi od wielu lat organizuje sobotnie spacery po Łodzi i najbliższej okolicy. Udział w spacerach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd Miasta Łodzi.

W 2010 roku trasy spacerów poświęcone są łódzkiej kulturze i zieleni w mieście.


EXPRESS ILUSTROWANY

19.11.2010r.


EXPRESS ILUSTROWANY
Sobotni i niedzielny spacer po Łodzi

(msm) 27.11.2010r.

W sobotę (27 listopada) spacer po Górnej organizuje Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Wycieczka rozpocznie się o godz. 10 na placu Niepodległości przy pomniku św. Faustyny.

Uczestnicy przejdą ulicami: Bednarską, Sanocką, Strycharską, Tuszyńską, Lokatorską i Paderewskiego.

W niedzielę, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze zorganizuje spacer ulicą Gdańską. Początek o godz. 11 na ul. Kopernika 22 pod dawną lecznicą dla zwierząt Hugona Warikoffa.


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: