Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Rajdy 2011


SPRAWOZDANIE

8 października 2011

Temat: Poznajemy łódzkie parki
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 51

Cele rajdu:

Start: park im. Stanisława Staszica
Meta: park Źródliska I

Uczestnicy: drużyny z 15 łódzkich szkół (6 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 1 szkoła ponadgimnazjalna)
- Szkoły Podstawowe nr: 1, 19, 30, 44, 51, 120, Gimnazja nr: 8, 14, 18, 22, 37, 40, 41, 47 oraz XXXI LO.

Liczba uczestników: 272 osób, w tym 244 uczniów pod opieką 28 nauczycieli
Drużyny biorące udział w rajdzie otrzymały opis trasy, zadania rajdowe oraz materiały promocyjne z Urzędu Miasta Łodzi.

Kierownik rajdu: Agnieszka Wasiak
GALERIA ZDJĘĆ


SPRAWOZDANIE

16 kwietnia 2011

Temat: Poznajemy Widzew
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 51

Cele rajdu:

Start: przy kościele pw. Św. Kazimierza
Meta: Park 3 Maja

Uczestnicy: drużyny z 11 łódzkich szkół (6 szkół podstawowych, 5 gimnazjów) - Szkoły Podstawowe nr: 1, 19, 24, 44, 51, 120 oraz Gimnazja nr: 8, 18, 22, 41, 47.

Liczba uczestników: 167 osób, w tym 146 uczniów pod opieką 21 nauczycieli Drużyny biorące udział w rajdzie otrzymały opis trasy, zadania rajdowe oraz materiały promocyjne z Urzędu Miasta Łodzi.

Kierownik rajdu: Agnieszka Wasiak
GALERIA ZDIĘĆ


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W ŁODZI

ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W RAJDZIE

"Poznajemy Widzew"
w dniu 16 kwietnia 2011 r.

CELE RAJDU:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Trasa rajdu: ulice Widzewa

Start - godz. 8.30 - 9.00, przy kościele pw. św. Kazimierza na ul. Św. Kazimierza
Meta - godz. 10.30 - 11.30, park 3 Maja

Kierownik rajdu - Agnieszka Wasiak

Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu lub na osobie uczestnika.
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: