Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Rajdy 2012


SPRAWOZDANIE

Dnia 29 września 2012 r. odbył się Rajd „70. rocznica Wielkiej Szpery” zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 51 w Łodzi. Jego celem było przypomnienie historii getta w Łodzi i Wielkiej Szpery.

W rajdzie wzięło udział 14 drużyn z 8 szkół podstawowych (SP nr 1, 19, 30, 34, 46, 51, 101, 137), 4 gimnazjów (G nr 2, 14, 22, 47) i 2 szkół ponadgimnazjalnych (ZSP nr 19 i Zespół Szkół Gastronomicznych). W wędrówce uczestniczyło 216 osób (192 uczniów pod opieką 24 nauczycieli i grona rodziców).

Agnieszka Wasiak- kierownik rajdu
GALERIA ZDJĘĆ


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W ŁODZI ZAPRASZAJĄ

DO UDZIAŁU W RAJDZIE
"70. ROCZNICA WIELKIEJ SZPERY"

w dniu 29 września 2012 r.

CELE RAJDU :

WARUNKI UCZESTNICTWA :

Start - godz. 8.30 - 9.00, ul. Zachodnia 14
Meta- godz. 10.30 - 11.30, park Ocalałych
Kierownik rajdu - Agnieszka Wasiak

Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu lub na osobie uczestnika.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.


SPRAWOZDANIE

W dniu 31 marca 2012 r. odbył się Rajd „Poznajemy łódzkie parki”. Zorganizowany został przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 51.

Do udziału w rajdzie zgłosiło się 9 drużyn, 6 ze szkół podstawowych i 3 z gimnazjów. W rajdzie uczestniczyło 128 osób, w tym 114 uczniów pod opieką 14 nauczycieli.

Uczestnicy wędrówki poznawali park im. Józefa Piłsudskiego i park im. Józefa Poniatowskiego.

Kierownikiem rajdu była pani Agnieszka Wasiak.
GALERIA ZDJĘĆ


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W ŁODZI

ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W RAJDZIE

"Poznajemy łódzkie parki, cz. II"

w dniu 31 marca 2012 r.

CELE RAJDU:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: