Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Rajdy 2013


SPRAWOZDANIE

Dnia 5 października 2013 r. odbył się Rajd „Poznajemy łódzkie murale” zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 51 w Łodzi.

Wzięło w nim udział 15 szkół, w tym 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 1 szkoła ponadgimnazjalna. Ogółem w rajdzie uczestniczyło 259 osób, w tym 230 uczniów pod opieką 29 nauczycieli.

Za udział w rajdzie dziękuje Agnieszka Wasiak – kierownik rajdu.
GALERIA ZDJĘĆ


5 października 2012
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W ŁODZI

ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W RAJDZIE
"Poznajemy łódzkie murale"

w dniu 5 października 2013 r.

CELE RAJDU:

WARUNKI UCZESTNICTWA :

Trasa rajdu: szlakiem łódzkich murali
Start – ul. Uniwersytecka 12, godz. 8.30- 9.00

Kierownik rajdu - Agnieszka Wasiak
Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu lub na osobie uczestnika.
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.


SPRAWOZDANIE sprawozdanie z rajdu TPŁ 
i SP 2013.pdf GALERIA ZDJĘĆ


23 marca 2012
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZI
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 W ŁODZI

ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W RAJDZIE
"ŚLADAMI JULIANA TUWIMA"

w dniu 23 marca 2013 r.

Rajd odbywa się w Roku Juliana Tuwima
oraz w 590. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich

CELE RAJDU:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Start - godz. 9.00-9.30, ul. Piotrkowska 104
Meta - godz. 10.30 - 11.30, ul. Moniuszki obok pomnika Juliana Tuwima

Kierownik rajdu - Agnieszka Wasiak
Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu lub na osobie uczestnika.
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.


herb
do góry strony
paw_mak © aktualizowana dnia: