Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Spacerki 2010


SPRAWOZDANIE
24 kwietnia 2010

Temat: Księży Młyn
Uczestnicy: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 160, Publicznego Gimnazjum nr 22 i Domu Dziecka nr 9 przy ul. Bednarskiej - około 30 osób
Za udział w spacerze dziękuję także następującym nauczycielom: pani Małgorzacie Karykowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 160, paniom: Urszuli Galeckiej, Iwonie Polak i Magdalenie Wędrychowicz z Publicznego Gimnazjum nr 22 oraz pani Agnieszce Kokosińskiej z Domu Dziecka nr 9.
Przewodnik: Agnieszka Wasiak
GALERIA ZDJĘĆ

SPRAWOZDANIE
6 listopada 2010

Temat: Historia i zabytki Starego Cmentarza
Uczestnicy: W spacerze wzięło udział 9 placówek oświatowych: 5 szkół podstawowych (nr 19, 44, 51, 137, 160), 2 gimnazja (nr 22 w Łodzi i Publiczne Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie) oraz ZSS nr 6 i SOSW nr 2 Reymontówka. Historię i zabytki Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi poznawało 125 uczniów pod opieką 13 nauczycieli i rodziców.
Przewodnik: Agnieszka Wasiak
GALERIA ZDJĘĆherb
do góry strony
paw_mak © aktualizowana dnia: