Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Spacery 2018


Temat przewodni: Od Staszica do Piłsudskiego
sobota 27.10. 2018 r.

Spacer rozpoczął się o godzinie 10:00 w Parku im. Staszica. Na miejscu zbiórki stawiło się 21 osób.

Na samym początku uczestnicy zapoznali się z biografią postaci, bez której trudno sobie wyobrazić późniejszą walkę o niepodległość, jakże ważną dla Łodzi i łodzian - Stanisława Staszica. Dalej szliśmy ulicą imienia pierwszego prezydenta niepodległej Polski – Gabriela Narutowicza. Przeszliśmy ulicą Składową, w stronę ulicy Knychalskiego, gdzie uczestnicy spaceru zapoznali się z dziejami aktywnego życia Witolda Knychalskiego. Stąd można było też lepiej zobaczyć kolejny punkt spaceru, czyli Teatr Wielki, znajdujący się przy Placu Dąbrowskiego. Przewodnicy opowiadali zarówno o generale Henryku Dąbrowskim, jak i o dawnym wyglądzie placu.

Dalsza trasa spaceru prowadziła ulicami Jaracza oraz POW, i to właśnie Polska Organizacja Wojskowa stała się tematem przewodnim tego odcinka spaceru. Kolejnymi miejscami, przy których się zatrzymaliśmy, były: Dworzec Łódź Fabryczna, ze swoją bogatą historią i nowinkami z obecnie funkcjonującego obiektu, a także ŁDK, pierwotnie Dom-Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli jednej z najważniejszych postaci związanych z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. Ostatni odcinek trasy wiódł ulicą Sienkiewicza i doprowadził nas do mety przy III LO im. Tadeusza Kościuszki.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadzili: Anna Muszyńska i Bartosz Mielniczek


Temat przewodni: T. Kościuszki i J. Piłsudskiego drogi do wolności
sobota 20.10.2018 r.

Nasz kolejny sobotni spacer rozpoczął się na rogu ulic: Wschodniej i Pomorskiej, przy kamienicy, w której Józef Piłsudski drukował organ PPS „Robotnik”, za co został aresztowany. Następnie udaliśmy się ulicą Pomorską na Plac Wolności i poznaliśmy historię oraz dziedzictwo kulturowe dawnego Nowego Rynku, na którym znajduje się pomnik Tadeusza Kościuszki. Dalej poszliśmy pod Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Straży Pożarnej nr 2, gdzie wysłuchaliśmy informacji dotyczących Straży Ogniowej w Łodzi i wydarzeń związanych z ul. Legionów. Po drugiej stronie ulicy przez pewien okres mieszkali i pracowali: drukarz Jan Petersilge oraz fotograf Józef Zajączkowski - naczelnik powstania styczniowego w Łodzi.

Przy ul. Legionów 14/16 poznaliśmy historię teatrów Fryderyka Sellina, po których niestety nie ma już śladu. Kolejne punkty naszej wycieczki to: Teatr Powszechny, dawna szkoła powszechna (obecnie Szkolne Schronisko Młodzieżowe), narożny budynek dawnego Towarzystwa Akcyjnego I. K. Poznańskiego.

Gdy doszliśmy do ul. Gdańskiej (dawna ul. Długa.), przy Muzeum Tradycji Niepodległościowych wysłuchaliśmy historii dawnego więzienia, w którym więzieni byli m.in. Józef Piłsudski oraz Halina Szwarc. Następnie poszliśmy na ul. Próchnika 39, gdzie poznaliśmy życiorys generała Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, który mieszkał tu w latach 1947-1950, czyli aż do momentu aresztowania.

Po zwiedzeniu woonerfu na ul. 1 Maja, przy którym znajduje się Akademia Muzyczna, udaliśmy się ul. S. Więckowskiego i tam pod Muzeum Sztuki zakończyliśmy nasz spacer.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Łukasz Pastusiak


Temat przewodni: Bohaterowie Niepodległości na Starym Cmentarzu
sobota 13.10.2018 roku.

Wycieczka rozpoczęła się przed bramą wejściową na część katolicką Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej, gdzie spotkaliśmy się o godz. 10.00. Wzięło w niej udział ponad 25 osób, przeważnie w średnim wieku. Pogoda była bardzo ładna.

Najpierw zwiedziliśmy część katolicką, gdzie podziwialiśmy m.in. przepiękne nagrobki z czerwonego piaskowca, wykonane w pracowni Urbanowskich. Później na części ewangelickiej odwiedziliśmy mogiły m.in.: O. Kona, R. Geyera i innych członków jego rodziny. Podziwialiśmy coraz piękniej wyglądającą kaplicę Scheiblerów.

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Spacer zakończyliśmy po godz. 12.00.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Cezary Kanar


Temat przewodni: Mogiły bohaterów na Cmentarzu na Dołach
sobota 06.10.2018

Spotkaliśmy się g. 10:00, przybyło 19 osób, nieco później doszły jeszcze 2. Pogoda była idealna. Przez cały czas panowała przyjemna atmosfera, a wycieczkowicze wykazywali duże zainteresowanie tematem niepodległościowym.

Naszą wędrówkę zaczęliśmy od części komunalnej cmentarza, gdzie jest najwięcej mogił, pomników oraz grobów symbolicznych związanych z walką o niepodległość.

Idąc dalej odwiedziliśmy groby znanych łodzian – aktorów, piosenkarzy, poetów, rzeźbiarzy, ludzi zasłużonych dla kultury i sportu. Następnie przeszliśmy na część prawosławną cmentarza, co dla kilku osób było pierwszym takim doświadczeniem. Zobaczyły one jedną z łódzkich cerkwi, o której dotąd nie miały pojęcia. Odwiedziliśmy groby arcybiskupów prawosławnych, potem Eliasza Guzowatego i Katarzyny Kobro.

Na szlaku naszego spaceru był też cmentarz wojenny z i WŚ, ze zbiorowymi mogiłami żołnierzy armii niemieckiej i armii rosyjskiej.

Na części katolickiej zatrzymaliśmy się między innymi przy kwaterze sióstr Salezjanek, ojców Jezuitów. Odczytywaliśmy napisy na tablicach pamiątkowych umieszczonych na kaplicy cmentarnej. Idąc dalej odwiedziliśmy grób żołnierza, który zginął w Afganistanie w 2011 r. Następnie przeszliśmy na część wojskową. Po odwiedzeniu kolejnych kilku mogił zakończyliśmy nasz spacer ok. g. 12:30.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Sławomir Kwiatkowski


Temat przewodni: Ludzie i miejsca, o których warto wiedzieć.
29 września 2018 r.

Trasa naszego spaceru rozpoczęła się w Parku im. H. Sienkiewicza, przy obecnym III LO - dawnym miejscu rekrutacji Legionów Polskich. Idąc przez park, następnie  ul. J. Tuwima i ul. J. Kilińskiego, doszliśmy do Placu Strzelca i pomnika Józefa Piłsudskiego, który znajduje się przy Łódzkim Domu Kultury - pomniku Marszałka.

Następnie poszliśmy  ul. R. Traugutta i ulicą 6 Sierpnia do Al. Kościuszki, gdzie przystanęliśmy przy tablicy poświęconej Stefanowi Linke.

Dalszy spacer doprowadził nas do kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej. To świątynia – wotum, wybudowana w podziękowaniu za zwycięstwo w bitwie warszawskiej 1920 r. Przed kościołem stoi pomnik ofiar katyńskich.

Następnie doszliśmy archikatedry i zatrzymaliśmy się przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przy pomniku poświęconemu księdzu Ignacemu Skorupce – bohaterowi bitwy warszawskiej.

Tu zakończyliśmy nasze spotkanie, które przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Pomimo, że w tym dniu odbywało się  w Łodzi wiele turystycznych  imprez  oraz spotkania przedwyborcze, w spacerze uczestniczyła grupa kilkunastu osób. GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadziła Agnieszka Kołacz


Temat przewodni: Legioniści J. Piłsudskiego w Łodzi.
22 września 2018 r.

Spacer, którego tematem był pobyt Legionistów Józefa Piłsudskiego w Łodzi w październiku 1914 roku, rozpoczął się o godzinie 10.00.
Wzięło w nim udział 8 osób.
Miejsce zbiórki znajdowało się przy budynku III LO, gdzie werbowano łodzian do Legionów Polskich. Kolejnym punktem spaceru była siedziba Komisariatu Powiatu Łódzkiego Polskiej Organizacji Narodowej przy ulicy Tuwima 4. Zatrzymaliśmy się też obok kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 76, gdzie znajdowała się kawiarnia odwiedzana przez ludzi Piłsudskiego. Zainteresował nas gmach PKO BP przy Alei Kościuszki 15, będący dawniej siedzibą Komisariatu Okręgu Łódzkiego Polskiej Organizacji Narodowej. Spacer zakończył się o godzinie 12.00 przy budynku Urzędu Skarbowego Łódź Polesie /ul.6 sierpnia 86/, byłych koszarach armii rosyjskiej, w których kwaterowali Legioniści.
   GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Marek Fontański


Temat przewodni: Ruda Pabianicka w czasie i  i  II wojny światowej
15 września 2018

Podczas pierwszego naszego spaceru odwiedzaliśmy miejsca związane z i i II wojną światową, znajdujące się na Rudzie Pabianickiej.

Start naszej wycieczki był przy dawnej fabryce Arnolda Bayera przy zbiegu ul. Pabianickiej i ul. Świętojańskiej. W czasie okupacji niemieckiej mieścił się tam obóz przejściowy dla ludności polskiej i żydowskiej. Następnym punktem spaceru był obóz dla jeńców - lotników radzieckich i francuskich, umieszczony pomiędzy ul. Odrzańską i ul. Zuchów. Idąc dalej, w kierunku zajezdni tramwajowej w Chocianowicach, przystanęliśmy przy pomniku pomordowanych podczas II wojny światowej tramwajarzy. Później przeszliśmy ul. Rudzką, obok Magistratu, Rudzkiego Klubu Sportowego oraz piekarni rodziny Gablerów. Skręciliśmy do ul. Farnej i  Kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca. Po przeciwnej stronie zwróciliśmy uwagę na gmach szkoły przy ul. Scaleniowej 6, wybudowanej dla niemieckich dzieci.

Spacer zakończyliśmy prezentacją zdjęć z cmentarza i wojny światowej w Gadce Starej.
W wycieczce wzięło udział 15 osób. GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Marek Kołacz.


30 czerwca 2018 r.

Spacer rozpoczęliśmy na placu Reymonta pod pomnikiem autora „Ziemi Obiecanej”. Po wysłuchaniu historii dawnego Górnego Rynku oraz życiorysu Władysława Reymonta udaliśmy się ulicą Piotrkowską nad staw znajdujący się w parku, a następnie alejkami parkowymi dotarliśmy do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego. Kolejne punkty naszej wycieczki to: secesyjna elektrownia Scheiblera, Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, pałac Roberta Geyera, kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza. Zainteresowanie uczestników spaceru wzbudziła historia rodziny Geyerów i Białej Fabryki, zabytki znajdujące się przy ulicy Czerwonej oraz dawne wille i fabryki  rodziny Steinertów przy ulicy Piotrkowskiej. Będąc przy Bielnikiku Kopischa wycieczkowicze poznali bardzo ciekawe dzieje najstarszego zachowanego obiektu fabrycznego Łodzi. Sobotni spacer, w którym wzięły udział 23 osoby, zakończyliśmy na Placu Katedralnym, podziwiając Bazylikę Archikatedralną pw. św. Stanisława Kostki,  dom Karola Scheiblera, pałac Karola Scheiblera juniora, pałac biskupi oraz pomniki znajdujące się w obrębie placu.
GALERIA ZDJĘĆ

spacer prowadził Łukasz Pastusiak


23 czerwca 2018 r.

Kolejny razem spotkaliśmy się przy ulicy Piotrkowskiej, aby powędrować łódzkimi ulicami. Być może mało sprzyjająca pogoda sprawiła, że tym razem przybyło 10 osób.
Spacer rozpoczął się przy rogu ul. Zamenhofa. Stojąc przed tablicą poświęconą twórcy języka esperanto, wycieczkowicze poznali dzieje życia tego niezwykłego człowieka. Na murach dawnego niemieckiego gimnazjum odszukali ciekawe detale architektoniczne: ul z pszczołami, sowę i marabuty. Równie interesujące elementy znaleźli na fasadach kamienic przy ul. Wólczańskiej. Minęliśmy i LO im Bolesława Prusa i Teatr Studyjny, sesesyjną fabrykę i willę pofabrykancką, na której bramie umieszczono odcisk łapy psa z czasów Mikołaja Kopernika. Przy rogu ul. Gdańskiej spacerowicze zatrzymali się przed pierwszą skanalizowaną łódzką kamienicą. Dalej udali się ul. M. Kopernika i, podziwiając kolejne ciekawe detale architektoniczne, doszli do dawnej fabryki K. Kretschmera (obecnie Hotel Tobaco). Spacer zakończył się tuż przed Dworcem Łódź Kaliska.
GALERIA ZDJĘĆ

spacer prowadziła Anna Drzewiecka


28 kwietnia 2018 r.
Wędrówkę rozpoczęliśmy na Placu Reymonta, przy pomniku sławnego pisarza. Alejkami Parku im. W. Reymonta doszliśmy do „Białej Fabryki” Ludwika Geyera. Po drodze podziwialiśmy dawne obiekty: kina Palladium, browaru Kielichów, fabryki Ossera. Oglądaliśmy wille na ul. Senatorskiej: Pfenninga, Ramischa, Weightów. Spacer zakończyliśmy obejrzeniem fabryki Geyerów oraz znajdujących się w pobliżu willi członków rodziny.
Tym razem wspólnie z przewodnikiem wędrowało 20 osób.

Spacer prowadził Cezary Kanar


21 kwietnia 2018 r.
Spacer rozpoczął się tradycyjnie na Piotrkowskiej, tym razem przy pomniku trzech fabrykantów: Izraela Poznańskiego, Karola Scheiblera i Henryka Grohmana. Grupa udała się ulicą Jaracza, po drodze zatrzymując się min. przy budynku Teatru im. S. Jaracza. Później na ul. Włókienniczej obejrzeliśmy interesującą kamienicę Hilarego Majewskiego.

Podczas dalszego spaceru odnaleźliśmy kilka ciekawych plenerów literacko-filmowych, w których kręcono sceny do: „Miasta 44”, „Powidoków”. Na ul. Wschodniej zatrzymaliśmy się przy kamienicy pod nr 50, w której mieszkał W.S.Reymont w czasie pisania „Ziemi obiecanej”.

Wróciwszy do Piotrkowskiej, skręciliśmy w ul. Więckowskiego i doszliśmy do budynku Teatru Nowego, przez wiele lat kierowanego przez Kazimierza Dejmka. Dziś teatru „pilnuje” jego ukochany pies.

Odnowiony i wyremontowany niedawno Teatr Arlekin, dawny pałac Karola Poznańskiego (obecnie Akademia Muzyczna) i pałac Maurycego Poznańskiego (obecna siedziba Muzeum Sztuki) – to kolejne podziwiane przez nas obiekty.
W naszej wędrówce wzięło udział 40 osób.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Bartosz Mielniczek.


14 kwietnia 2018 r.
Trasa biegła ul. Tymienieckiego od Pl. Katedralnego do ul. Przędzalnianej. Spacerowicze poznali historię dzisiejszej ulicy Tymienieckiego (dawniej Emilii), różnorodne obiekty fabryczne, min. dawnego imperium Scheiblerów, Grohmanów. Dowiedzieli się o początkach przemysłu na Księżym Młynie (dom K. Wendischa) oraz o dalszych losach imperium Scheiblerów.

W trakcie całego spaceru poruszono również liczne akcenty filmowe, dotyczące miejsc powstawania różnych filmów.
Pogoda dopisała, więc w spacerze uczestniczyło 50 osób.

Spacer prowadziła Krystyna Janus


07 kwietnia 2018 r.
Tym razem wyruszyliśmy z placu, na którym do 10 listopada 1939 r. stała synagoga Żydów postępowych. To w niej brali ślub łódzki poeta Julian Tuwim i Stefania Marchew.

Idąc dalej ulicą Zieloną podziwialiśmy przepiękną neobarokową kamienicę Mieczysława Pinkusa. Tu mieszkali i mieli swoje pracownie znani łódzcy artyści (np. Samuel Hirszenberg), tu były szkoły i inne instytucje.

Kolejne warte uwagi obiekty to: willa Jakuba Wiwe czy żeńska szkoła handlowa (później gimnazjum żeńskie) Józefa Lajba Aba.

Uczestników spaceru zainteresowały ciekawostki związane z tzw. dzielnicą wiązową i Wiązowym Rynkiem – późniejszym Zielonym Rynkiem, dziś zwanym Placem Norberta Barlickiego.
Wraz z przewodnikiem wędrowało tego dnia 35 osób.

Spacer prowadził Sławomir Kwiatkowski


24 marca 2018 r.
Spacer rozpoczął się na Placu Katedralnym. Uczestniczyło w nim 29 osób, które obejrzały kilka ciekawych obiektów: dawny dom Karola Scheiblera, budynek Kurii Biskupiej i dawny Szpital św. Aleksandra (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne), budynek dawnego Prywatnego Gimnazjum Męskiego.

Spacerowicze poznali historię Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki i stojących przed nią pomników: ks. Ignacego Skorupki, św. Jana Pawła II oraz Grobu Nieznanego Żołnierza. Następnymi ciekawymi obiektami były: willa Reinholda Richtera, dawna fabryka Józefa Richtera, willa Józefa Richtera.

Spacer zakończył się w parku im. ks. bp. M. Klepacza, do którego zapraszamy wszystkich, którzy pragną podziwiać przepięknie kwitnące wiosną cebulice.

Spacer prowadził Marek Fontański


17 marca 2018 r. Tym razem obiektem naszych zainteresowań była ul. Gabriela Narutowicza. W wędrówce uczestniczyło 30 osób.

Spotkanie rozpoczęło się przy ul. Piotrkowskiej. Spacerowicze podziwiali przepiękne detale architektoniczne i ciekawe murale na kamienicach. Minęli dobrze wszystkim znane: wysokościowiec TVP i Filharmonię Łódzką im. A. Rubinsteina. Uwagę wszystkich zwróciła reprezentacyjna cerkiew św. Aleksandra Newskiego, z odnowionym ostatnio „domkiem stróża” oraz wyłaniający się z tyłu nowoczesny gmach Dworca Fabrycznego.

Dalsza wędrówka prowadziła przez Plac im. H. Dąbrowskiego, z wyróżniającym się Teatrem Wielkim, a dalej aż do ul. S. Kopcińskiego.

Spacer prowadził Wiktor Wołowiec


10 marca 2018 r.
Kolejny spacer rozpoczął się przy ul. Piotrkowskiej. Tym razem wędrowaliśmy dawną ul. Przejazd, od 1954 r. upamiętniającą łódzkiego poetę Juliana Tuwima.

Dawny „Dom buta”, a tuż obok sławne kina: „Gdynia” i „Wisła” – dziś tylko przypominają o latach swojej świetności. Kolejne zwiedzane obiekty to: drukarnia z lat 1904-1910, przy Tuwima 8 i fabryka Webera. Przy rogu ul. Sienkiewicza obejrzeliśmy pierwszy łódzki murowany kościół - pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. W dawnym klubie garnizonowym, mieszczącym kino „Oka”, w latach 40. i 50. XX w. mieścił się teatr, na scenie którego występował Ludwik Solski, a później Kazimierz Dejmek.

Uczestnicy spaceru podziwiali kamienicę Richterów i przepiękną willę Otto Gehliga. Obejrzeli też budynek Poczty Głównej i kamienicę dla robotników Heinzla. Minąwszy kompleks EC-1, zakończyli swój spacer przy zajezdni tramwajowej. Pogoda zdecydowanie sprzyjała spacerowiczom, którzy przybyli bardzo licznie (60 osób).
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził Marek Kołacz


03 marca 2018 r.
Kolejny spacer z cyklu „Ulice Łodzi” rozpoczął się przy rogu ul. Piotrkowskiej i ul. Rewolucji 1905 r. Przybyło 35 osób.

Wędrując tą szczególną ulicą, początkowo zwaną Południową, uczestnicy spaceru poznali jej ciekawe dzieje. To tu właśnie rozgrywały się najzacieklejsze walki w 1905 r. (stąd dzisiejsza nazwa ulicy). Tu znajduje się, ukryta w bramie pod nr 28, synagoga żydowska (jedyna ocalała ze zniszczenia w listopadzie 1939 r.).

Spacerowicze doszli do ul. Sterlinga, gdzie obejrzeli ciekawy budynek SP nr 1, a zakończyli swoją wędrówkę na Rondzie Solidarności, podziwiając piękny kościół pw. św. Teresy.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadziła Agnieszka Kołacz


24 lutego 2018

W  dniu 24 lutego odbył się kolejny spacer TPŁ z cyklu "Łódzkie ulice". Tym razem poznawaliśmy ulicę Stefana Jaracza. Zima objawiła się w pełni, wędrującym towarzyszyło piękne słońce i śnieg i mróz. Przybyli na spacer miłośnicy Łodzi dowiedzieli się: skąd wzięła się nazwa ulicy, odwiedzili: Hotel „Klukas”, Teatr im. S.Jaracza, miejsce dawnego Teatru „Urania” i kilka fabryk, oraz przepiękne wille pofabrykanckie. Poznali też łódzką historię Leopolda Skulskiego. 35 uczestników spacerowało po ul. S.Jaracza ponad dwie godziny i zakończyło swoją wędrówkę w parku im. J.Matejki.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadziła Patrycja Czudak


17 lutego 2018

Spacer rozpoczął się chłodnym zimowym rankiem, jednak okazało się, że temperatura nie przestraszyła uczestników, gdyż na miejsce zbiórki przybyło aż 60 osób. Spotkaliśmy się przy rogu al.Kościuszki i ul.6 Sierpnia, tuż przy kamienicy Kretschmera. Obejrzeliśmy budynki bankowe przy dawnej ul. Spacerowej, następnie ruszyliśmy woonerfem – ul.6 Sierpnia i dotarliśmy do ul.Piotrkowskiej. Zatrzymaliśmy się min. przy Hotelu Grand, aby poznać jego historię. Potem powędrowaliśmy kolejnym woonerfem, tym razem – ul. Traugutta, gdzie zobaczyliśmy jeszcze jeden hotel o ciekawej historii - Savoy. Na ul. Traugutta zatrzymaliśmy się w kilku miejscach. Obejrzeliśmy instalację "Sąsiedzi" i wille pod numerami 9 i 12.

Wreszcie dotarliśmy do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, gdzie uczestnicy spaceru wysłuchali opowieści o: historii ulicy, o niedawno odrestaurowanych, pięknych kamienicach pod numerami 18 i 20, a także o dwóch sąsiadujących ze sobą muralach.

Kolejnym etapem naszej wędrówki był dawny pasaż Meyera, czyli dzisiejsza ul.Moniuszki. Zobaczyliśmy tutaj wille, które przedsiębiorca wybudował z przeznaczeniem pod wynajem oraz budynek YMCA. Wróciwszy na ul. Piotrkowską, obejrzeliśmy pałac Geyera – dawny gmach Towarzystwa Akcyjnego. Spacerowicze dowiedzieli się również, gdzie niegdyś znajdowała się cukiernia Roszkowskiego, gdzie mieszkał Artur Rubinstein. Na koniec podziwialiśmy jeszcze pałac Goldfedera i kamienicę „pod Gutenbergiem”.

Pożegnaliśmy się przy Misiu Uszatku, który wraz z nami pozował do zdjęć przy kamienicy Alojzego Balle.

Spacer trwał około 2 godzin i, mimo zimna, większość uczestników dotrwała do końca.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadził duet przewodnicki: Anna Muszyńska i Łukasz Pastusiak.


03 lutego 2018

W  dniu 3 lutego odbył się kolejny spacer TPŁ z cyklu "Łódzkie ulice".
Tym razem poznawaliśmy ulicę Andrzeja Struga.
Mimo, że kalendarzowo zima w pełni, wędrującym towarzyszyło piękne słońce i niemal wiosenna aura.
Przybyli na spacer miłośnicy Łodzi dowiedzieli się: skąd wzięła się nazwa ulicy,
jaka sprawa kryminalna miała miejsce w jednej z kamienic,
którą ścianę ozdobił kolorowym muralem artysta z Chile,
w której fabryce zamiast sukna możemy dziś kupić chałwę,
sezamki, krówki czy inne słodkości.
Podczas spaceru kilkakrotnie wspominany był wielki łódzki poeta Julian Tuwim,
który mieszkał przy ul. A. Struga 42. Poznaliśmy też miejsca,
w których były lub są biblioteki.
30 uczestników spaceru przeszło blisko 2 km
i zakończyło swoją wędrówkę przy alei Włókniarzy.
GALERIA ZDJĘĆ

Spacer prowadziła Agnieszka Łeń.


27 stycznia 2018 r.

Tym spacerem rozpoczęliśmy kolejny cykl wędrówek po Łodzi.
Co prawda pogoda nie sprzyjała nam, bo przez dłuższą część naszego spaceru padał drobny deszcz,
ale najbardziej zagorzałych miłośników Łodzi to nie zraziło.
Spacer prowadziła Anna Drzewiecka, a uczestniczyło w nim 7 osób.
Spotkaliśmy się na Placu Wolności, by poznać historię powstania
w XIX w. przemysłowej osady Nowe Miasto oraz dzieje pomnika Tadeusza Kościuszki.
Później powędrowaliśmy dawną ulicą Konstantynowską,
która (po kilkakrotnych zmianach) dziś nosi nazwę ul. Legionów.
Zatrzymaliśmy się min. na terenie dawnego Teatru Wielkiego Fryderyka Sellina,
przy Muzeum Tradycji Niepodległościowych i przy domu,
w którym mieszkały siostry Wocalewskie – instruktorki harcerskie.
Później skręciliśmy w ul. Cmentarną, aby obejrzeć willę i miejsce
po zakładach największych łódzkich kamieniarzy Antoniego i Józefa Urbanowskich
(których dzieła - przepiękne nagrobki znajdują się na pobliskim Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej).
Naszą wędrówkę zakończyliśmy na ul. św. Jerzego, przy dawnej cerkwi,
a obecnym kościele garnizonowym p.w. św. Jerzego.
GALERIA ZDJĘĆ

Anna Drzewiecka


herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: