Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

 1. Image 01
 2. Image 02
 3. Image 03
 4. Image 04
 5. Image 05
 6. Image 06
do strony startowej

Szkolne Koła

Szkolne Koła TPŁ


Zapraszamy Szkolne Koła TPŁ do współpracy.
W ofercie: warsztaty w placówce, warsztaty regionalne, spacer po okolicy, sobotnie spacerki i inne ciekawe formy spędzania czasu i poznawania Łodzi.

Zasady współpracy:

 1. Jak założyć Szkolne Koło TPŁ;
 2. Oferta dla szkół;
 3. Deklaracja zapisu i lista do wydrukowania w pliku pdf:

Jak założyć Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi?
Nauczyciel/Opiekun grupy szkolnej:

 1. Zgłasza zamiar założenia Koła wysyłając wiadomość do przewodniczącej sekcji szkolnej TPŁ na adressekcja.szkolna.tpl@onet.eu w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z koordynatorem działania.
 2. Zbiera grupę min. 10 chętnych uczniów i wypełnia imienną listę przyszłych członków KołaLISTA.
 3. Przekazuje rodzicom DEKLARACJĘ ZAPISU DZIECKA w celu uzupełnienia danych dziecka i wyrażenia zgody na zapisanie do TPŁ.
 4. Zbiera od każdego rodzica składkę członkowską dla dziecka na dany rok szkolny w wysokości 10 zł. oraz wypełnione deklaracje.
 5. Przekazuje do TPŁ:
  1. wypełnioną listę imienną członków;
  2. deklaracje zapisu wypełnione przez rodziców;
  3. składki członkowskie w wysokości 10 zł. od dziecka i 10 zł. od opiekuna Koła;
  4. ustala z koordynatorem termin i sposób uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Szkolnego Koła TPŁ.,

Oferta dla Szkolnych Kół Towarzystwa Przyjaciół Łodzi:

 1. Lekcje tematyczne na terenie szkoły w terminie ustalonym z koordynatorem – 1-2 razy w roku szkolnym;
 2. Spacer po najbliższej okolicy z przewodnikiem – 1 raz w roku szkolnym;
 3. Spotkania informacyjno – konsultacyjne dla opiekunów Kół TPŁ;
 4. Udział w konkursach, warsztatach, lekcjach otwartych itp.

Łódź Nowy Rynek - obecnie Plac Wolności

ŁÓDŹ Nowy Rynek — obecnie plac Wolności

herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: